• We move organisations forward

    Bright & Company | HR Strategy

Wij zijn Bright & Company

Wij bouwen aan een optimale bijdrage van mensen
aan organisatiesucces.

Oplossingen

De vier oplossingen van Bright & Company

Wij verbinden menselijk potentieel naadloos aan uw organisatiestrategie

Ontdek onze oplossingen

Bepaal uw koers

People Strategy

Weloverwogen keuzes leiden tot optimale inzet van uw mensen bij de realisatie van uw strategie

Lees meer

Uw strategie waarmaken

Organisation Transformation

Mensen mee laten bewegen in richting van uw strategische doelen. Intrinsiek gemotiveerd en met de juiste capabilities.

Lees meer

Meten | Weten | Vooruitzien

Human Capital Analytics

Kwantificeren van de impact van Human Capital, zodat u beslissingen over investeringen in uw medewerkers goed kunt onderbouwen

Lees meer

Impact van HR vergroten

HR Organisation Effectiveness

Aantoonbaar de impact van uw HR functie vergroten door optimaliseren van kwaliteit, effectiviteit en efficiency

Lees meer

Cases

Wilt u weten hoe wij meebouwen aan uw resultaten? Kijk dan eens naar onze cases.

Ontdek onze cases

Leasemaatschappij

Faciliteren internationale HR Conference over HR Analytics

In drie dagen zijn de meer dan 30 HR professionals van deze organisatie aan de slag gegaan met HR Analytics. Bright & Company verzorgde naast een introductie in HR Analytics-presenatie tevens drie praktische cases. In de cases ging men men aan de slag met onder andere het ontleden van businessvraagstukken, het interpreteren van analyses en het adviseren op basis van data-gedreven inzicht.  

Lees meer

Internationale fast food keten

Starten met nieuwe innovatiecultuur

De casusorganisatie kent een zeer succesvolle historie in het met hoge kwaliteit uniform uitrollen van producten, diensten en processen. De huidige tijd vraagt echter om meer snelheid en innovatie. Bright & Company is gevraagd om de organisatie te begeleiden in dit veranderingsproces.

Lees meer

Vervoersmaatschappij

Ontwikkeling en uitrol mobiliteitsprogramma

Er is een breed aanbod ontwikkeld en uitgerold voor medewerkers om vanuit eigen regie te werken aan hun duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, om zo de lange functieverblijftijd te reduceren en de employability en het werkplezier van medewerkers te vergroten. 

Lees meer

Wetenschappelijk onderzoeksinstituut

Organisatie(her)ontwerp op basis van coherentie en individuele vrijheid

Wij hebben inzichtelijk gemaakt welke ontwikkelingen wenselijk zijn op het gebied van visie, structuur & governance, leiderschap & cultuur en performance management. Om te kunnen komen tot een organisatie die coherentie en individuele vrijheid om uit te blinken combineert.

Lees meer

Facilitair Dienstverlener

Versterken commerciƫle slagkracht

Organisatie assessment uitgevoerd om de huidige commerciële slagkracht te meten en een gericht advies gegeven over noodzakelijke maatregelen om deze verder te versterken in lijn met de strategische ambities.

Lees meer

Agentschap – Ministerie van EZ

Installeren van een Verbeterplan P&O functie onder organisatiebreed verbetertraject

Op basis van grondige analyse en in nauwe samenwerking met de organisatie werd een concreet en actiegericht ontwerp voor een slagvaardigere P&O-functie uitgewerkt, als onderdeel van een organisatiebreed verbetertraject. Maximaal gedragen door de lijn en HR door participatieve aanpak, heeft het plan inmiddels de eerste stappen doorlopen van ontwerp naar praktische uitvoering om de organisatiedoelen te ondersteunen.

Lees meer

Grootbank

Quick Scan People Strategy

Snelle review uitgevoerd van de inhoudelijke kwaliteit van de People Strategy en van de aanwezigheid van alle voorwaarden om deze strategie succesvol uit te voeren.

Lees meer

Watermanagementbedrijf

Concretisering en realisatieplan cultuuromslag

Samen met HR en eerste lijnmanagement is de vertaling gemaakt van bedrijfsbreed gedefineerde kernwaarden in concreet gewenst gedrag. Deze kernwaarden en gedragingen zijn voor leidinggevenden en medewerkers een richtinggevend kompas in het realisatieproces van de organisatiestrategie.

Lees meer

Advocaten- en Notariskantoor

Optimalisatie HR functie en ondersteuning bij implementatie

Vanuit de ambitie van het bestuur om de HR-functie efficiënter en effectiever te laten werken, hebben we een integrale doorlichting uitgevoerd die geresulteerd heeft in een daadwerkelijk optimalisatietraject, gebaseerd op de uitkomsten en adviezen van het onderzoek.

Lees meer

G4 gemeente

Gedragen visie op bedrijfsvoering

Met het team van directeuren bedrijfsvoering is gewerkt aan het versterken van het onderlinge vertrouwen en de samenwerking. Om van daaruit gezamenlijk de meerjaren visie op te stellen voor de gemeente brede bedrijfsvoering.

Lees meer

Laat u inspireren

onze Up-to-date inzichten houden uw organisatie scherp

Ontdek onze kennis

Bright Nieuws

Overstap Rob van Dijk naar Bright op Consultancy.nl

Rob van Dijk maakte begin dit jaar de overstap als HR consultant van Deloitte naar Bright & Company. Website Consultancy.nl schreef een artikel over zijn transfer binnen de adviesbranche. Meer weten? Lees het artikel.

Lees meer

Bright Publicaties

Sssttttt, ik groei!

Managers en leidinggevenden hebben veel aan hun hoofd. Hoe kun je daar als persoon goed mee omgaan? En bovendien op zo'n manier dat het positief, constructief gedrag bij jezelf én bij een ander teweeg brengt? Geen makkelijke opgave. De sleutel tot (persoonlijk) succes is stilte.

Lees meer

Externe Publicaties

Global CEO Survey (PwC)

Lees welke belangrijkste business trends 1344 CEO’s van bedrijven en organisaties uit 68 landen wereldwijd zien.

Lees meer

Human Capital Trends

Van vaste arbeidsovereenkomst naar open talent economie

De diversiteit aan mogelijkheden om talent te vinden en talent aan je organisatie te verbinden is groter dan ooit 

Lees meer

Meet & Greet

Bright & Company bestaat uit gedreven vakprofessionals, die samen met u de krachten bundelen voor uw succes.

Ontmoet het team Versterk het team