• Structure follows strategy! Adviseren over inrichting en besturing van de business strategie

Door onszelf de vraag te stellen "wat zijn de belangrijkste strategische doelstellingen waar de organisatiestructuur ondersteunend aan moet zijn?" is er een goede basis gelegd voor het realiseren van de gestelde ambitie.

Deel dit artikel:

Vraagstuk

Deze case speelt zich af bij een internationaal aannemersbedrijf dat kabels legt op de zeebodem ten behoeve van windmolenparken; een markt die steeds concurrerender wordt met als gevolg dat marges op projecten sterk onder druk komen te staan. Deze context vraagt om een gestroomlijnde organisatie waar de kwaliteitseisen van de klant en kostenefficiënt werken hoog in het vaandel staan. Bright & Company is gevraagd om een advies uit te brengen over de organisatie-inrichting en governance ter ondersteuning van de middellange termijn business strategie.      

Aanpak

Samen met de directie hebben we de middellange termijn business strategie vertaald naar de belangrijkste ontwerpprincipes; oftewel wat zijn de belangrijkste strategische doelstellingen waar de organisatiestructuur ondersteunend aan moet zijn? In het kader hiervan  hebben we groepsinterviews gehouden om de huidige structuur te evalueren. Vervolgens hebben we een aantal scenario’s uitgewerkt hoe de organisatiestructuur er globaal uit zou kunnen zien. Deze scenario’s hebben we afgezet tegen de ontwerpprincipes. Na besluitvorming voor één van de scenario’s zijn we de organisatie verder gaan beschrijven. Hiervoor hebben we een groep van kritische vrienden opgericht, bestaande uit sleutelpersonen uit de gehele organisatie. Deze groep vervulde de rol van toetsen en verrijken. Stap één was het beschrijven van de nieuwe inrichting en besturing; stap twee de implementatie ervan (van  assessments van leidinggevenden tot het invoeren van de nieuwe overlegstructuur).

Impact

De organisatie werkt op een eigentijdse manier en sluit nauw aan op de gekozen business strategie. Leidinggevenden en medewerkers begrijpen de keuzes die zijn gemaakt en zijn toegerust om te werken in lijn met deze keuzes. Er is een goede basis gelegd voor het realiseren van de gestelde ambitie.

Meer weten over deze case?
Bel direct met Richard Jongenotter.
"Naast een rationele, is ook een relationele invalshoek nodig!"
Andere cases

Public
Organisation Transformation

Onderwijsinstellingen

Begeleiding fusietraject om gezamenlijke onderwijsambitie te realiseren

Twee ROC-instellingen besluiten eind 2015 om de handen in één te slaan en gezamenlijk onderwijs aan te gaan bieden per 1 september 2017. Op deze manier willen zij een majeure impuls geven aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in de regio. Bright & Company is gevraagd om het team van RvB en directeuren kwartiermakers te begeleiden in het effectief samenwerken om op deze manier de resultaten te realiseren die nodig zijn gezien de geformuleerde ambitie. Hierbij was de onderliggende behoefte het ontwikkelen van een leidende coalitie die in staat is om vanuit visie de nieuwe organisatie te leiden.

Lees meer

Financiƫle dienstverlening
Organisation Transformation

Asset management organisatie

Verhogen van de medewerkersbijdrage aan de 2020 strategie

Door middel van een change- én projectmanagement aanpak is gewerkt aan het vergroten van medewerkersbetrokkenheid bij de 2020 strategie van deze asset management organisatie. Dit, omdat de betrokkenheid een belangrijke voorwaarde is voor de bijdrage die medewerkers kunnen en willen leveren aan de realisatie van de doelstellingen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
Organisation Transformation

Offshore wind organisatie

Werken aan een toekomst bestendige organisatie

In deze casus staat een jonge organisatie in de offshore wind energie centraal. Niet alleen heeft deze organisatie in een beperkte tijd een intense groei door gemaakt, tevens heeft zij richting de toekomst de doelstelling om wereldwijd marktleider te zijn én te blijven. Een versnelde professionalisering van de gehele organisatie was daarom nodig. Bright & Company is gevraagd om vanuit een stevige programma managementrol ondersteuning te bieden om deze professionaliseringsslag met succes te maken.

Lees meer

Zakelijke dienstverlening
Organisation Transformation

Internationaal aannemersbedrijf

Structure follows strategy! Adviseren over inrichting en besturing van de business strategie

Samen met de directie van het internationaal aannemersbedrijf hebben we de middellange termijn business strategie vertaald naar de belangrijkste ontwerpprincipes. In een competitieve markt en met hoge druk op de marges, is deze organisatie gebaat bij een gestroomlijnde business met focus op het nastreven van de kwaliteitseisen van de klant en kostenefficiënt werken. 

Lees meer