• Verhogen van de medewerkersbijdrage aan de 2020 strategie

Door middel van een change- én projectmanagement aanpak is gewerkt aan het vergroten van medewerkersbijdrage aan de 2020 strategie

Deel dit artikel:

Vraagstelling |  Ondersteun ons bij het vergroten van de medewerkersbetrokkenheid bij onze 2020 strategie. Dit, omdat we erin geloven dat de inzet, het vertrouwen en de bijdrage van onze medewerkers cruciaal is in het realiseren van onze ambities en uitdagingen.

 

Aanpak |  Om deze opgave te volbrengen hebben de consultants van Bright & Company een change- en projectmanagementaanpak ingebracht. Change management was een cruciaal element, omdat het realiseren van nieuwe ambities altijd vraagt om een nieuwe, andere bijdrage van medewerkers en hun commitment aan nieuwe doelstellingen. Ook was de change aanpak onmisbaar omdat op die manier de medewerkers echt werden betrokken, en de opgave niet slechts projectmatig werd aangevlogen. Projectmanagement was uiteraard een belangrijk fundament om de grote schaal en scope van het project in goede banen te leiden. In samenwerking met stakeholders uit alle lagen van de organisatie is in een aantal maanden, middels een aantal fases en meerdere interventies, gewerkt aan het vergroten van de medewerkersbetrokkenheid. Soms door informeren, en vaak door involveren, motiveren en ontwikkelen. Interventies varieerden van aandachtsmomenten in town-halls, online communicatiemiddelen tot workshops met managers over de strategie. Centraal in de aanpak stond het inzetten van het management als motor voor de veranderbeweging. Zij spraken tot en met hun teams; Bright & Company faciliteerde. Ook heeft Bright & Company binnen alle internationale domeinen van de organisatie change agents opgeleid, om op die manier de veranderbeweging van binnenuit een verdere boost te kunnen geven.

 

Impact |  De medewerkersbetrokkenheid bij de strategie werd periodiek gemeten middels een pulse survey. Zoals verwacht stegen de scores op de vragen hoe geinformeerd, geinspireerd en capabel mensen zich voelden om bij te dragen aan de strategie. De workshops tussen manager en medewerkers t.a.v. de strategie werden zeer positief ontvangen, en resulteerden in een opener, vanzelfsprekendere dialoog over de strategie. Bovendien werd er door alle interventies een voor iedere medewerker helderder beeld geschept over de bijdrage die zij konden leveren, wat tot die tijd nog een belangrijke bron van zorg was voor zowel medewerkers als management.

Andere cases

Public
Organisation Transformation

Onderwijsinstellingen

Begeleiding fusietraject om gezamenlijke onderwijsambitie te realiseren

Twee ROC-instellingen besluiten eind 2015 om de handen in één te slaan en gezamenlijk onderwijs aan te gaan bieden per 1 september 2017. Op deze manier willen zij een majeure impuls geven aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in de regio. Bright & Company is gevraagd om het team van RvB en directeuren kwartiermakers te begeleiden in het effectief samenwerken om op deze manier de resultaten te realiseren die nodig zijn gezien de geformuleerde ambitie. Hierbij was de onderliggende behoefte het ontwikkelen van een leidende coalitie die in staat is om vanuit visie de nieuwe organisatie te leiden.

Lees meer

Financiƫle dienstverlening
Organisation Transformation

Asset management organisatie

Verhogen van de medewerkersbijdrage aan de 2020 strategie

Door middel van een change- én projectmanagement aanpak is gewerkt aan het vergroten van medewerkersbetrokkenheid bij de 2020 strategie van deze asset management organisatie. Dit, omdat de betrokkenheid een belangrijke voorwaarde is voor de bijdrage die medewerkers kunnen en willen leveren aan de realisatie van de doelstellingen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
Organisation Transformation

Offshore wind organisatie

Werken aan een toekomst bestendige organisatie

In deze casus staat een jonge organisatie in de offshore wind energie centraal. Niet alleen heeft deze organisatie in een beperkte tijd een intense groei door gemaakt, tevens heeft zij richting de toekomst de doelstelling om wereldwijd marktleider te zijn én te blijven. Een versnelde professionalisering van de gehele organisatie was daarom nodig. Bright & Company is gevraagd om vanuit een stevige programma managementrol ondersteuning te bieden om deze professionaliseringsslag met succes te maken.

Lees meer

Zakelijke dienstverlening
Organisation Transformation

Internationaal aannemersbedrijf

Structure follows strategy! Adviseren over inrichting en besturing van de business strategie

Samen met de directie van het internationaal aannemersbedrijf hebben we de middellange termijn business strategie vertaald naar de belangrijkste ontwerpprincipes. In een competitieve markt en met hoge druk op de marges, is deze organisatie gebaat bij een gestroomlijnde business met focus op het nastreven van de kwaliteitseisen van de klant en kostenefficiënt werken. 

Lees meer