• People Analytics

Diep inzicht in menselijk kapitaal zorgt voor betere sturing aan realisatie van strategische doelstellingen

Een succesvolle organisatie vraagt om datagedreven HR dat scherp inzicht biedt in Human Capital en haar impact op (bedrijfs-)resultaten. Dit vraagt om hoge datakwaliteit, ondersteunende systemen, capabele medewerkers en een slim ingerichte people analytics-functie.

Wat we doen

Wij ondersteunen organisaties bij het opstarten, inrichten of versterken van de HR metrics &  analytics functie en de bijbehorende datagedreven cultuur. Wij inspireren op de mogelijkheden van metrics & analytics voor uw organisatie en helpen u om uw eigen ambitie vast te stellen. Wij analyseren uw startsituatie en stellen een praktisch plan op om de gedefinieerde ambitie te realiseren. Daarnaast helpen wij met een breed scala aan ontwikkelinterventies om de cultuur binnen HR en het management meer datagedreven te maken en leveren wij waar nodig extra capaciteit op specifieke analytics rollen.  

Welke diensten bieden we aan

  • Expertise en advies: wij bieden advies, expertise, persoonlijke coaching en interim capaciteit die organisaties helpen bij het realiseren van de analytics-ambitie, het oplossen van ingewikkelde analytics puzzels en het creĆ«ren van meer impact met analytics.
  • Inrichting van de people analytics-functie: wij ondersteunen bij het inrichten of versterken van de HR analytics/ HR reporting functie, de structuur, de processen, de rollen en de besturing, afgestemd op de plannen en ambitie van de organisatie en de informatiebehoefte van het management.
  • Begeleiding van verandering naar een datagedreven cultuur: naast een praktisch veranderplan en programmamanagement bieden wij inspiratie, masterclasses en andere leerinterventies zoals e-learnings, apps en games die eraan bijdragen dat beslissingen rondom people management genomen worden met behulp van beschikbare data en analyses.
  • People Analytics Kickstart: wij helpen organisaties die geloven in de toegevoegde waarde van analytics, maar niet weten hoe en waar te beginnen. Dit doen wij door het samen bepalen van de ambitie en het analyseren van de startsituatie met betrekking tot datakwaliteit, IT systemen, analytics capaciteiten en de analytics organisatie. We leveren een actiegericht plan om het verschil te overbruggen en waarmee snelle stappen gemaakt kunnen worden.
  • Inspiratie: analytics kent vele definities en toepassingen. Wij bieden inzicht in de laatste ontwikkelingen en praktische manieren om stappen te maken met people analytics. Wij helpen u middels onderzoek, publicaties, inspiratiesessies, lezingen en interactieve workshops na te denken wat mogelijk is, wat haalbaar is en aan welke voorwaarden je moet voldoen om succesvol te zijn.
Het succes van People Analytics
in de praktijk: bekijk hier onze cases

Overige marktsegmenten
People Analytics

Multinational chemiesector

Opstarten van advanced HR analytics projecten

In een gezamenlijk traject met stakeholders vanuit HR en de business is toegewerkt naar een ambitievolle routekaart om advanced HR analytics projecten op te kunnen starten en uit te voeren. Uiteindelijk met als doel om de impact en de waarde van investeringen in mensen op de business van deze internationale chemie-organisatie inzichtelijk te maken.

Lees meer

Public
People Analytics

Uitvoeringsorganisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie

Visie vorming Human Capital Metrics & Analytics

In één dag is het HR MT onder begeleiding van Bright & Company aan de slag gegaan met het vormen van een gezamenlijke ambitie op HR Metrics & Analytics. Niet alleen heeft Bright & Company een inspirerende werksessie georganiseerd over wat HR metrics & analytics nu precies inhoudt en wat je er mee zou kunnen, maar er is ook toegewerkt naar een gedegen meerjarenplan om naar deze ambitie toe te werken.

Lees meer

Public
People Analytics

Ministerie

Realiseren gedegen start en doorgroei van het datagedreven HR beleid

Bright & Company ondersteunde het ministerie in hun behoefte om beter, relevanter en kwalitatief hoogwaardiger datagedreven HR beleid uit te oefenen. De bewezen Bright aanpak van quickscan, ambitiebepaling en roadmap stond centraal, evenals de veranderaanpak om mensen the enthousiasmeren en mobiliseren voor datagedreven HR.

Lees meer

Overige marktsegmenten
People Analytics

Leasemaatschappij

Faciliteren internationale HR Conference over HR Analytics

In drie dagen zijn de meer dan 30 HR professionals van deze organisatie aan de slag gegaan met HR Analytics. Bright & Company verzorgde naast een introductie in HR Analytics-presenatie tevens drie praktische cases. In de cases ging men men aan de slag met onder andere het ontleden van businessvraagstukken, het interpreteren van analyses en het adviseren op basis van data-gedreven inzicht.  

Lees meer

De aanpak en Oplossingen van
Bright & Company

Bepaal uw koers

People Strategy

Succesvolle organisaties stellen hun mensen centraal en werken van daaruit met een overtuigende visie en een toekomstgericht (HR-)plan

Lees meer

Uw strategie waarmaken

Organisation Transformation

Mensen mee laten bewegen in de richting van uw strategische doelen. Intrinsiek gemotiveerd en met de juiste capabilities

Lees meer

Meten | Weten | Vooruitzien

People Analytics

Diep inzicht in menselijk kapitaal zorgt voor betere sturing aan realisatie van strategische doelstellingen

Lees meer

Impact van HR vergroten

HR Organisation Effectiveness

Is de functie van HR uitgespeeld? Nee! Is de manier waarop HR momenteel is georganiseerd eindig? Ja!

Lees meer