• Organisation Transformation

Mensen in de juiste richting mee laten bewegen. Intrinsiek gemotiveerd en met de juiste capabilities.

Mensen zijn niet zondermeer te motiveren voor een verandering die mogelijk inhoudelijk en rationeel juist is. Mensen hebben het nodig om gezien te worden, zich erkend te voelen. Dit vraagt naast een rationele benadering van uw organisatie-transformatieproces nadrukkelijk ook om een relationele benadering.

Wat we doen

Wij helpen u bij het vergroten van uw veranderbekwaamheid van de organisatie. Wij ondersteunen u om managers en medewerkers te verbinden aan uw strategische doelstellingen en deze om te zetten naar concrete en zichtbare resultaten.

Welke diensten bieden we aan

  • Begeleiding van teams: wij begeleiden directie- en managementteams bij het versterken van hun onderlinge samenwerking in relatie tot de inhoudelijke opgaven waar het team en de organisatie voor staat. De "guiding coalition" ondersteunt, inspireert en geeft sturing aan het vormgeven van de beoogde verandering.
  • Ontwikkeling van een Compelling story: wij helpen bij het vertalen van de business of people strategie naar een  aansprekend verhaal dat daarmee betekenis krijgt binnen de organisatie.  Medewerkers raken geïnspireerd om actief hun bijdrage te leveren aan het realiseren van de strategie in het dagelijks werk.  
  • Advisering over vergroten verandervermogen: hoe vergroot je de kans dat mensen mee gaan bewegen bij complexe organisatieveranderingen? Hoe kun je duurzaam het  verandervermogen van organisaties vergroten?  Hoe borg je dat je strategie van het papier afkomt en omgezet wordt in zichtbare resultaten? Bij deze vraagstukken ondersteunen wij u graag.
  • Vormgeving van cultuur- en leiderschapsopgaven: cultuur en daarmee gedrag en leiderschap vormen vaak kritieke succesfactoren om de gestelde strategische opgaven succesvol te realiseren. Wij helpen organisaties om de ontwikkeling die hierop nodig is vorm te geven. Indien gewenst hebben wij toegang tot partners die hoogwaardige leiderschapstrainingen en coaching aanbieden.
  • Programma- en changemanagement: wij begeleiden organisaties om complexe veranderopgaven succesvol te realiseren. Denk aan het uitvoeren van de strategische business- of people opgaven, waarbij rollen als ondersteunen, inspireren, verbindingen tussen mensen tot stand brengen en sturen cruciaal zijn. Hiermee vormen wij de katalysator van het veranderproces.
Meer weten over Organisation Transformation?
Bel direct met Richard Jongenotter.
"Naast een rationele, is ook een relationele invalshoek nodig!"
Het succes van Organisation Transformation
in de praktijk: bekijk hier onze cases

Public
Organisation Transformation

Onderwijsinstellingen

Begeleiding fusietraject om gezamenlijke onderwijsambitie te realiseren

Twee ROC-instellingen besluiten eind 2015 om de handen in één te slaan en gezamenlijk onderwijs aan te gaan bieden per 1 september 2017. Op deze manier willen zij een majeure impuls geven aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in de regio. Bright & Company is gevraagd om het team van RvB en directeuren kwartiermakers te begeleiden in het effectief samenwerken om op deze manier de resultaten te realiseren die nodig zijn gezien de geformuleerde ambitie. Hierbij was de onderliggende behoefte het ontwikkelen van een leidende coalitie die in staat is om vanuit visie de nieuwe organisatie te leiden.

Lees meer

Financiƫle dienstverlening
Organisation Transformation

Asset management organisatie

Verhogen van de medewerkersbijdrage aan de 2020 strategie

Door middel van een change- én projectmanagement aanpak is gewerkt aan het vergroten van medewerkersbetrokkenheid bij de 2020 strategie van deze asset management organisatie. Dit, omdat de betrokkenheid een belangrijke voorwaarde is voor de bijdrage die medewerkers kunnen en willen leveren aan de realisatie van de doelstellingen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
Organisation Transformation

Offshore wind organisatie

Werken aan een toekomst bestendige organisatie

In deze casus staat een jonge organisatie in de offshore wind energie centraal. Niet alleen heeft deze organisatie in een beperkte tijd een intense groei door gemaakt, tevens heeft zij richting de toekomst de doelstelling om wereldwijd marktleider te zijn én te blijven. Een versnelde professionalisering van de gehele organisatie was daarom nodig. Bright & Company is gevraagd om vanuit een stevige programma managementrol ondersteuning te bieden om deze professionaliseringsslag met succes te maken.

Lees meer

Zakelijke dienstverlening
Organisation Transformation

Internationaal aannemersbedrijf

Structure follows strategy! Adviseren over inrichting en besturing van de business strategie

Samen met de directie van het internationaal aannemersbedrijf hebben we de middellange termijn business strategie vertaald naar de belangrijkste ontwerpprincipes. In een competitieve markt en met hoge druk op de marges, is deze organisatie gebaat bij een gestroomlijnde business met focus op het nastreven van de kwaliteitseisen van de klant en kostenefficiënt werken. 

Lees meer

De aanpak en Oplossingen van
Bright & Company

Bepaal uw koers

People Strategy

Succesvolle organisaties stellen hun mensen centraal en werken van daaruit met een overtuigende visie en een toekomstgericht (HR-)plan

Lees meer

Uw strategie waarmaken

Organisation Transformation

Mensen mee laten bewegen in de richting van uw strategische doelen. Intrinsiek gemotiveerd en met de juiste capabilities

Lees meer

Meten | Weten | Vooruitzien

People Analytics

Diep inzicht in menselijk kapitaal zorgt voor betere sturing aan realisatie van strategische doelstellingen

Lees meer

Impact van HR vergroten

HR Organisation Effectiveness

Is de functie van HR uitgespeeld? Nee! Is de manier waarop HR momenteel is georganiseerd eindig? Ja!

Lees meer