• We move organisations forward

    Bright & Company | People Strategy

Wij zijn Bright & Company

Wij bouwen aan een optimale bijdrage van mensen
aan organisatiesucces.

Oplossingen

De vier oplossingen van Bright & Company

Wij verbinden menselijk potentieel naadloos aan uw organisatiestrategie

Ontdek onze oplossingen

Bepaal uw koers

People Strategy

Succesvolle organisaties stellen hun mensen centraal en werken van daaruit met een overtuigende visie en een toekomstgericht (HR-)plan

Lees meer

Uw strategie waarmaken

Organisation Transformation

Mensen mee laten bewegen in de richting van uw strategische doelen. Intrinsiek gemotiveerd en met de juiste capabilities

Lees meer

Meten | Weten | Vooruitzien

People Analytics

Diep inzicht in menselijk kapitaal zorgt voor betere sturing aan realisatie van strategische doelstellingen

Lees meer

Impact van HR vergroten

HR Organisation Effectiveness

Is de functie van HR uitgespeeld? Nee! Is de manier waarop HR momenteel is georganiseerd eindig? Ja!

Lees meer

Cases

Wilt u weten hoe wij meebouwen aan uw resultaten? Kijk dan eens naar onze cases.

Ontdek onze cases

Onderwijsinstellingen

Begeleiding fusietraject om gezamenlijke onderwijsambitie te realiseren

Twee ROC-instellingen besluiten eind 2015 om de handen in één te slaan en gezamenlijk onderwijs aan te gaan bieden per 1 september 2017. Op deze manier willen zij een majeure impuls geven aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in de regio. Bright & Company is gevraagd om het team van RvB en directeuren kwartiermakers te begeleiden in het effectief samenwerken om op deze manier de resultaten te realiseren die nodig zijn gezien de geformuleerde ambitie. Hierbij was de onderliggende behoefte het ontwikkelen van een leidende coalitie die in staat is om vanuit visie de nieuwe organisatie te leiden.

Lees meer

Multinational chemiesector

Opstarten van advanced HR analytics projecten

In een gezamenlijk traject met stakeholders vanuit HR en de business is toegewerkt naar een ambitievolle routekaart om advanced HR analytics projecten op te kunnen starten en uit te voeren. Uiteindelijk met als doel om de impact en de waarde van investeringen in mensen op de business van deze internationale chemie-organisatie inzichtelijk te maken.

Lees meer

Gemeente (ZH)

Opstellen van gedragen HR Strategie voor een gemeente

Samen met de HR professionals van de gemeente is gewerkt aan de doorvertaling van de strategische opgaven naar een doorwrochten en aansprekende HR strategie. Dit document biedt handvatten om de komende jaren vorm te geven aan dié HR activiteiten die ervoor zorgdragen dat de gemeente proactief inspeelt op de uitdagingen rondom mens, werk en organisatie.

Lees meer

Offshore wind organisatie

Werken aan een toekomst bestendige organisatie

In deze casus staat een jonge organisatie in de offshore wind energie centraal. Niet alleen heeft deze organisatie in een beperkte tijd een intense groei door gemaakt, tevens heeft zij richting de toekomst de doelstelling om wereldwijd marktleider te zijn én te blijven. Een versnelde professionalisering van de gehele organisatie was daarom nodig. Bright & Company is gevraagd om vanuit een stevige programma managementrol ondersteuning te bieden om deze professionaliseringsslag met succes te maken.

Lees meer

Asset management organisatie

Verhogen van de medewerkersbijdrage aan de 2020 strategie

Door middel van een change- én projectmanagement aanpak is gewerkt aan het vergroten van medewerkersbetrokkenheid bij de 2020 strategie van deze asset management organisatie. Dit, omdat de betrokkenheid een belangrijke voorwaarde is voor de bijdrage die medewerkers kunnen en willen leveren aan de realisatie van de doelstellingen.

Lees meer

Internationaal aannemersbedrijf

Structure follows strategy! Adviseren over inrichting en besturing van de business strategie

Samen met de directie van het internationaal aannemersbedrijf hebben we de middellange termijn business strategie vertaald naar de belangrijkste ontwerpprincipes. In een competitieve markt en met hoge druk op de marges, is deze organisatie gebaat bij een gestroomlijnde business met focus op het nastreven van de kwaliteitseisen van de klant en kostenefficiënt werken. 

Lees meer

Onderwijsinstelling

Effectief sturen op de strategische agenda! Ondersteunen bij de uitvoering van de strategische koers

Omdat deze MBO-instelling sterk wordt gedreven door de dagelijkse bedrijfsvoering en omdat ze baat hebben bij meer focus op het duurzaam realiseren van strategische verbeteringen, ondersteunen wij hen bij het zichtbaar tot uitvoering brengen van de strategische koers.

Lees meer

Leasemaatschappij

Faciliteren internationale HR Conference over HR Analytics

In drie dagen zijn de meer dan 30 HR professionals van deze organisatie aan de slag gegaan met HR Analytics. Bright & Company verzorgde naast een introductie in HR Analytics-presenatie tevens drie praktische cases. In de cases ging men men aan de slag met onder andere het ontleden van businessvraagstukken, het interpreteren van analyses en het adviseren op basis van data-gedreven inzicht.  

Lees meer

Internationale fast food keten

Starten met nieuwe innovatiecultuur

De casusorganisatie kent een zeer succesvolle historie in het met hoge kwaliteit uniform uitrollen van producten, diensten en processen. De huidige tijd vraagt echter om meer snelheid en innovatie. Bright & Company is gevraagd om de organisatie te begeleiden in dit veranderingsproces.

Lees meer

Vervoersmaatschappij

Ontwikkeling en uitrol mobiliteitsprogramma

Er is een breed aanbod ontwikkeld en uitgerold voor medewerkers om vanuit eigen regie te werken aan hun duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, om zo de lange functieverblijftijd te reduceren en de employability en het werkplezier van medewerkers te vergroten. 

Lees meer

Wetenschappelijk onderzoeksinstituut

Organisatie(her)ontwerp op basis van coherentie en individuele vrijheid

Wij hebben inzichtelijk gemaakt welke ontwikkelingen wenselijk zijn op het gebied van visie, structuur & governance, leiderschap & cultuur en performance management. Om te kunnen komen tot een organisatie die coherentie en individuele vrijheid om uit te blinken combineert.

Lees meer

Facilitair Dienstverlener

Versterken commerciƫle slagkracht

Organisatie assessment uitgevoerd om de huidige commerciële slagkracht te meten en een gericht advies gegeven over noodzakelijke maatregelen om deze verder te versterken in lijn met de strategische ambities.

Lees meer

Agentschap – Ministerie van EZ

Installeren van een Verbeterplan P&O functie onder organisatiebreed verbetertraject

Op basis van grondige analyse en in nauwe samenwerking met de organisatie werd een concreet en actiegericht ontwerp voor een slagvaardigere P&O-functie uitgewerkt, als onderdeel van een organisatiebreed verbetertraject. Maximaal gedragen door de lijn en HR door participatieve aanpak, heeft het plan inmiddels de eerste stappen doorlopen van ontwerp naar praktische uitvoering om de organisatiedoelen te ondersteunen.

Lees meer

Grootbank

Quick Scan People Strategy

Snelle review uitgevoerd van de inhoudelijke kwaliteit van de People Strategy en van de aanwezigheid van alle voorwaarden om deze strategie succesvol uit te voeren.

Lees meer

Watermanagementbedrijf

Concretisering en realisatieplan cultuuromslag

Samen met HR en eerste lijnmanagement is de vertaling gemaakt van bedrijfsbreed gedefineerde kernwaarden in concreet gewenst gedrag. Deze kernwaarden en gedragingen zijn voor leidinggevenden en medewerkers een richtinggevend kompas in het realisatieproces van de organisatiestrategie.

Lees meer

Advocaten- en Notariskantoor

Optimalisatie HR functie en ondersteuning bij implementatie

Vanuit de ambitie van het bestuur om de HR-functie efficiënter en effectiever te laten werken, hebben we een integrale doorlichting uitgevoerd die geresulteerd heeft in een daadwerkelijk optimalisatietraject, gebaseerd op de uitkomsten en adviezen van het onderzoek.

Lees meer

G4 gemeente

Gedragen visie op bedrijfsvoering

Met het team van directeuren bedrijfsvoering is gewerkt aan het versterken van het onderlinge vertrouwen en de samenwerking. Om van daaruit gezamenlijk de meerjaren visie op te stellen voor de gemeente brede bedrijfsvoering.

Lees meer

Laat u inspireren

onze Up-to-date inzichten houden uw organisatie scherp

Ontdek onze kennis

Bright Nieuws

Haal eruit wat erin zit met de Galan Groep en Bright & Company

Een van de eerste gezamenlijke opdrachten die de Galan Groep en Bright & Company hebben uitgevoerd is een ontwikkelprogramma voor de managers van Avalex. Een mooi voorbeeld hoe de krachten van de twee organisaties kunnen worden gebundeld.

Lees meer

Bright Publicaties

Put your talent where the task is

Mensen dynamisch in kunnen zetten waar hun bijdrage en intrinsieke motivatie het grootst is 

Lees meer

Human Capital Trends

Van vaste arbeidsovereenkomst naar open talent economie

De diversiteit aan mogelijkheden om talent te vinden en talent aan je organisatie te verbinden is groter dan ooit 

Lees meer

Meet & Greet

Bright & Company bestaat uit gedreven vakprofessionals, die samen met u de krachten bundelen voor uw succes.

Ontmoet het team Versterk het team