• Opstellen van gedragen HR Strategie voor een gemeente

Samen met de HR professionals van de gemeente is een aansprekende en richtinggevende HR Strategie opgesteld

Deel dit artikel:

Vraagstelling | Deze gemeentelijke organisatie heeft zichzelf richting het nieuwe jaar een aantal grote veranderingen tot doel gesteld. Zodoende kan zij haar burgers nog beter bedienen, nauwer samenwerken met andere gemeenten en bovendien proactief inspelen op maatschappelijke opgaven. Bright & Company is gevraagd om het team van HR professionals te begeleiden bij het opstellen van een gedragen HR Strategie. Deze biedt handvatten om de strategische doelstellingen te ondersteunen op het gebied van mens, werk en organisatie.
 

Aanpak | Belangrijke strategische doelstellingen voor de gemeente zijn de beweging richting een opgavengestuurde organisatie, het vereenvoudigen en optimaliseren van back-office processen middels operational excellence, het worden van een netwerkorganisatie en excellent werkgeverschap. Deze doelstellingen vormen een belangrijk vertrekpunt voor de HR Strategie; allen zullen een grote impact hebben op de wijze waarop de mensen binnen de gemeentelijke organisatie hun bijdrage leveren. HR dient hier de komende jaren een grote rol te vervullen en realisatie van de doelstellingen proactief te ondersteunen. De doelstellingen vragen niet alleen om andere manieren van organiseren van werk, maar doen ook beroep op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden zoals samenwerken met anderen binnen en buiten de organisatie. Ook vragen ze dat medewerkers zich bewegen naar een mindset gericht op assertiviteit, oplossingsgerichtheid en klantgedrevenheid. In enkele werksessies zijn door middel van discussies en groepsopdrachten de strategische opgaven afgepeld en hebben de HR professionals onder begeleiding van Bright gewerkt aan een ‘eigen’ HR Strategie. Bright faciliteerde de sessies en leverde expermatig penvoerderschap voor de HR Strategie.
 

Impact | De HR Strategie is door de HR professionals zelf getoetst op herkenning en gedragenheid bij de belangrijkste stakeholders alvorens het in werking is genomen. De opgeleverde HR Strategie biedt de HR professionals handvatten om de komende jaren vorm te geven aan dié HR activiteiten welke ervoor zorgdragen dat de gemeente proactief op de uitdagingen rondom mens, werk en organisatie inspeelt.

Meer weten over deze case?
Bel direct met Richard Jongenotter.
"Naast een rationele, is ook een relationele invalshoek nodig!"
Andere cases

Public
People Strategy

Gemeente (ZH)

Opstellen van gedragen HR Strategie voor een gemeente

Samen met de HR professionals van de gemeente is gewerkt aan de doorvertaling van de strategische opgaven naar een doorwrochten en aansprekende HR strategie. Dit document biedt handvatten om de komende jaren vorm te geven aan dié HR activiteiten die ervoor zorgdragen dat de gemeente proactief inspeelt op de uitdagingen rondom mens, werk en organisatie.

Lees meer

Financiƫle dienstverlening
People Strategy

Grootbank

Quick Scan People Strategy

Snelle review uitgevoerd van de inhoudelijke kwaliteit van de People Strategy en van de aanwezigheid van alle voorwaarden om deze strategie succesvol uit te voeren.

Lees meer

Overige marktsegmenten
People Strategy

Kabel/Multimediabedrijf

Ontwikkel een People Strategie, aansluitend op de business strategie

Vanuit de management board is een organisatievernieuwings-traject gestart waarbij bewust ‘de mens’ centraal is gezet. Om te bepalen welke bijdrage van medewerkers wordt verwacht, hebben wij het proces gefaciliteerd om een People Strategie te ontwikkelen, inclusief concrete projecten en een projectstructuur.

Lees meer

Public
People Strategy, HR Organisation Effectiveness

Academisch ziekenhuis

Herijken en realiseerbaar maken van de P&O strategie 2014-2018

De organisatie wenste de P&O strategie 2014-2018 te actualiseren om daarbij maximaal ondersteuning te bieden aan de onderzoeks- en medische opgaven. 

Lees meer