• Herijken en realiseerbaar maken van de P&O strategie 2014-2018

Ondersteunen in het herijken en realiseerbaar maken van de P&O-strategie 2014-2018 bij een Academisch Ziekenhuis 

Deel dit artikel:

Vraagstuk |Assisteer in het actualiseren van de P&O-strategie voor de periode 2014-2018 zodat P&O in haar activiteiten, initiatieven en projecten maximaal ondersteunt  bij de onderzoeks/ medische opgaven van de organisatie. Ondersteun P&O hierbij in het opstellen van KPI’s om de voortgang van doelen te monitoren en adviseer over de benodigde formatie (capaciteit) en competenties (kwaliteit) binnen de P&O-afdeling.

Aanpak |Er is in intensieve samenwerking met P&O-professionals, divisiebesturen en leidinggevenden een 5-stappenplan doorlopen waarin stapsgewijs een doorvertaling is gemaakt van strategische bedrijfsopgaven naar de implicaties voor de P&O agenda. Interviews, werksessies en documentatie vormden de input voor een expertmatig advies over de herijking van de P&O-strategie, waarin een activiteitenkalender voorzien van KPI’s werd opgenomen, alsmede een advies over de passende formatie en benodigde competentie om de resultaatgebieden van P&O te realiseren.

Business Impact |Een door het management én P&O gedragen, aangescherpte P&O strategie als afgeleide van de onderzoeks/ medische zorg opgaven in het primaire proces voor de periode 2014-2018 met daarin: een doorvertaling van de bedrijfsopgaven naar P&O-opgaven, activiteiten en initiatieven, geoperationaliseerd in de vorm van individuele- en teamafspraken, projecten en te monitoren KPI’s. Concreet en praktisch inzicht in de eisen van P&O-opgaven in termen van capaciteit (formatie) en kwaliteit (competentie).

Meer weten over deze case?
Bel direct met Ruurd Baane.
"Toewijding, betrokkenheid en passie kun je niet kopen, wel verdienen"
Andere cases

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Facilitair Dienstverlener

Versterken commerciƫle slagkracht

Organisatie assessment uitgevoerd om de huidige commerciële slagkracht te meten en een gericht advies gegeven over noodzakelijke maatregelen om deze verder te versterken in lijn met de strategische ambities.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Vervoersmaatschappij

Ontwikkeling en uitrol mobiliteitsprogramma

Er is een breed aanbod ontwikkeld en uitgerold voor medewerkers om vanuit eigen regie te werken aan hun duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, om zo de lange functieverblijftijd te reduceren en de employability en het werkplezier van medewerkers te vergroten. 

Lees meer

Public
HR Organisation Effectiveness

Agentschap – Ministerie van EZ

Installeren van een Verbeterplan P&O functie onder organisatiebreed verbetertraject

Op basis van grondige analyse en in nauwe samenwerking met de organisatie werd een concreet en actiegericht ontwerp voor een slagvaardigere P&O-functie uitgewerkt, als onderdeel van een organisatiebreed verbetertraject. Maximaal gedragen door de lijn en HR door participatieve aanpak, heeft het plan inmiddels de eerste stappen doorlopen van ontwerp naar praktische uitvoering om de organisatiedoelen te ondersteunen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Multinationaal familiebedrijf gespecialiseerd in koffie

Ontwerp van organisatie- & governance structuur passend bij groeistrategie

Ontwikkeling van een nieuwe organisatie- en governance structuur waarmee de Management Board, slagvaardig gericht op groei en rendement, sturing kan geven aan haar internationale vending activiteiten. Uitwerking van het nieuwe operating model t en ondersteuning van de Board bij het daadwerkelijk doorvoeren van de verandering.

Lees meer