• Ontwerp van organisatie- & governance structuur passend bij groeistrategie

Ontwerp van organisatie- & governance structuur passend bij groeistrategie

Deel dit artikel:

Vraagstuk | Ontwikkel een nieuwe organisatie- en governance structuur waarmee de Management Board, slagvaardig gericht op groei en rendement, sturing kan geven aan haar internationale vending activiteiten. Werk dit nieuwe operating model concreet uit en ondersteun de Board bij het daadwerkelijk doorvoeren van de verandering.

Aanpak | Gestart is met een assessment van de werking van het huidige operating model in het licht van de business opgaven van het bedrijf. Op basis hiervan zijn, in nauwe samenwerking met de CEO en de Board leden, de guiding principles/ontwerpcriteria geïdentificeerd die bepalend zijn voor een optimale topstructuur en governance. Met behulp van workshops met het topmanagement hebben we de structuur ontworpen en de besturingsprincipes praktisch uitgewerkt. Het resultaat is een operating model dat een sterke centrale sturing op groei en rendement combineert met regionale slagvaardigheid en ondernemerschap in local business teams. Een operating model dat is opgebouwd rond de core business functions Sales & Commerce en Operations, krachtig ondersteund door support functions als Procurement, Finance, ICT, Procurement en HR.

Business Impact | Het nieuwe operating model vormt een solide fundament voor de nieuwe Management Board om de gekozen groeistrategie te verwezenlijken en de core business en support functions verder vorm te geven. Bright & Company heeft het onderliggende proces inhoudelijk vormgegeven, de structuur en governance concreet en praktisch uitgewerkt en het proces gefaciliteerd.

Andere cases

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Facilitair Dienstverlener

Versterken commerciƫle slagkracht

Organisatie assessment uitgevoerd om de huidige commerciële slagkracht te meten en een gericht advies gegeven over noodzakelijke maatregelen om deze verder te versterken in lijn met de strategische ambities.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Vervoersmaatschappij

Ontwikkeling en uitrol mobiliteitsprogramma

Er is een breed aanbod ontwikkeld en uitgerold voor medewerkers om vanuit eigen regie te werken aan hun duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, om zo de lange functieverblijftijd te reduceren en de employability en het werkplezier van medewerkers te vergroten. 

Lees meer

Public
HR Organisation Effectiveness

Agentschap – Ministerie van EZ

Installeren van een Verbeterplan P&O functie onder organisatiebreed verbetertraject

Op basis van grondige analyse en in nauwe samenwerking met de organisatie werd een concreet en actiegericht ontwerp voor een slagvaardigere P&O-functie uitgewerkt, als onderdeel van een organisatiebreed verbetertraject. Maximaal gedragen door de lijn en HR door participatieve aanpak, heeft het plan inmiddels de eerste stappen doorlopen van ontwerp naar praktische uitvoering om de organisatiedoelen te ondersteunen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Multinationaal familiebedrijf gespecialiseerd in koffie

Ontwerp van organisatie- & governance structuur passend bij groeistrategie

Ontwikkeling van een nieuwe organisatie- en governance structuur waarmee de Management Board, slagvaardig gericht op groei en rendement, sturing kan geven aan haar internationale vending activiteiten. Uitwerking van het nieuwe operating model t en ondersteuning van de Board bij het daadwerkelijk doorvoeren van de verandering.

Lees meer