• Installeren van een Verbeterplan P&O functie onder organisatiebreed verbetertraject

Installeren van een ‘Verbeterplan P&O functie’ onder een organisatiebreed verbetertraject

Deel dit artikel:

Vraagstuk | Een reeks van fuseringen en kostenbesparende maatregelen hebben de nadruk lange tijd gelegd op het stabiliseren van de organisatie. Na twee jaar werd het steeds evidenter dat de organisatie hierdoor onvoldoende oog dreigde te hebben voor haar eigen toekomstbestendigheid. Daarom is het organisatiebrede Verbeterplan opgesteld. Onderdeel van dit Verbeterplan was het onderzoeken van de status quo op de P&O-functie: hoe goed dragen het lijnmanagement en HR in hun samenspel momenteel bij in het behalen van de zakelijke opgaven van de organisatie? Nadrukkelijke wens voor dit Verbeterplan P&O was een actiecomponent: men wilde meteen kunnen overstappen naar praktische implementatie van Verbeteringen, en wenste hierin maximaal geadviseerd te worden.

 

Aanpak | Een participatieve aanpak vergroot de kans om een goed plan zo snel mogelijk om te kunnen zetten van papier naar daadwerkelijke verbeteringen in de praktijk, want daar wordt het verschil gemaakt. Daarom is gekozen voor een aanpak waarbij zowel het lijnmanagement (als people-management verantwoordelijke én als klant van HR), als de HR afdeling direct maximaal werden betrokken. Na een fase van uitgebreide documentenstudie, zijn zij middels interviews en groepssessies bevraagd op de belangrijke thema’s welke een P&O-functie succesvol maken, om zodoende de huidige en gewenste kwaliteit en effectiviteit te bepalen. De bevindingen zijn vastgesteld en getoetst, om optimale gedragenheid al tijdens het proces te waarborgen, maar ook om al vroeg een terugkoppeling te geven van de noodzakelijke, gezamelijke ontwikkelopgave en zo verwachtingen optimaal te managen.

 

Resultaten | Grondige analyse van de bevindingen wees uit dat de P&O-functie als geheel 9 grove verbeterslagen kon maken (variërend van het bepalen en uitwerken van de strategische HR agenda, tot het professionaliseren van people management kwaliteit binnen de lijn) welke zijn uitgewerkt in een praktische Roadmap Verbeterplan met activiteiten, resultaten en deadlines. Om te borgen dat dit verbeterplan zo goed mogelijk ‘eigen’ kan worden gemaakt, zijn de HR-medewerkers zoveel mogelijk eigenaar gemaakt van de verschillende verbeterstromen en activiteiten. Het plan wordt later dit jaar daadwerkelijk met ondersteuning uitgerold.

Andere cases

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Facilitair Dienstverlener

Versterken commerciƫle slagkracht

Organisatie assessment uitgevoerd om de huidige commerciële slagkracht te meten en een gericht advies gegeven over noodzakelijke maatregelen om deze verder te versterken in lijn met de strategische ambities.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Vervoersmaatschappij

Ontwikkeling en uitrol mobiliteitsprogramma

Er is een breed aanbod ontwikkeld en uitgerold voor medewerkers om vanuit eigen regie te werken aan hun duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, om zo de lange functieverblijftijd te reduceren en de employability en het werkplezier van medewerkers te vergroten. 

Lees meer

Public
HR Organisation Effectiveness

Agentschap – Ministerie van EZ

Installeren van een Verbeterplan P&O functie onder organisatiebreed verbetertraject

Op basis van grondige analyse en in nauwe samenwerking met de organisatie werd een concreet en actiegericht ontwerp voor een slagvaardigere P&O-functie uitgewerkt, als onderdeel van een organisatiebreed verbetertraject. Maximaal gedragen door de lijn en HR door participatieve aanpak, heeft het plan inmiddels de eerste stappen doorlopen van ontwerp naar praktische uitvoering om de organisatiedoelen te ondersteunen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Multinationaal familiebedrijf gespecialiseerd in koffie

Ontwerp van organisatie- & governance structuur passend bij groeistrategie

Ontwikkeling van een nieuwe organisatie- en governance structuur waarmee de Management Board, slagvaardig gericht op groei en rendement, sturing kan geven aan haar internationale vending activiteiten. Uitwerking van het nieuwe operating model t en ondersteuning van de Board bij het daadwerkelijk doorvoeren van de verandering.

Lees meer