• Gedragen visie op bedrijfsvoering

Versterken samenwerking als basis voor gezamenlijke visie op bedrijfsvoering bij een ‘G4’ Gemeente 

Deel dit artikel:

Vraagstuk | Ondersteun het team van directeuren Bedrijfsvoering bij het komen tot een gezamenlijke visie op bedrijfsvoering. Werk hierbij ook aan het vergroten van het onderlinge vertrouwen en het versterken van de samenwerking.

Aanpak | We hebben een tweedaagse bijeenkomst georganiseerd met het team van directeuren Bedrijfsvoering. Er is gewerkt aan het vergroten van de openheid en de erkenning van elkaar. Moeilijke onderwerpen zijn bespreekbaar gemaakt. Persoonlijke belangen, behoeften en waarden zijn uitgesproken. De klant vanuit het primaire proces heeft benoemd wat hij van de toekomstige bedrijfsvoering verwacht. De ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie zijn in kaart gebracht. Van hieruit is gewerkt aan het formuleren van de strategische doelen voor de bedrijfsvoering. Na de tweedaagse zijn deze doelen verder geconcretiseerd en getoetst bij de verantwoordelijken binnen het primaire proces. In workshop sessies zijn de opgaven benoemd om de gestelde doelstellingen te realiseren. Er is een programma ingericht om de geformuleerde opgaven in de komende jaren te realiseren, incusief een programmastructuur en governance model.

Business Impact | De openheid en het onderlinge vertrouwen binnen het team is sterk vergroot. Er is een gezamenlijke stip op de horizon voor de bedrijfsvoering gedefinieerd. Deze stip wordt als nuttig en wenselijk ervaren door zowel de klanten als de directeuren bedrijfsvoering zelf. De stip is zodanig concreet gemaakt dat deze tot de verbeelding spreekt en een heldere richting geeft voor te maken keuzes. Er is een heldere route uitgestippeld waarlangs de gestelde doelstellingen gerealiseerd worden. 

Meer weten over deze case?
Bel direct met Richard Jongenotter.
"Naast een rationele, is ook een relationele invalshoek nodig!"
Andere cases

Public
Organisation Transformation

Onderwijsinstellingen

Begeleiding fusietraject om gezamenlijke onderwijsambitie te realiseren

Twee ROC-instellingen besluiten eind 2015 om de handen in één te slaan en gezamenlijk onderwijs aan te gaan bieden per 1 september 2017. Op deze manier willen zij een majeure impuls geven aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in de regio. Bright & Company is gevraagd om het team van RvB en directeuren kwartiermakers te begeleiden in het effectief samenwerken om op deze manier de resultaten te realiseren die nodig zijn gezien de geformuleerde ambitie. Hierbij was de onderliggende behoefte het ontwikkelen van een leidende coalitie die in staat is om vanuit visie de nieuwe organisatie te leiden.

Lees meer

Financiƫle dienstverlening
Organisation Transformation

Asset management organisatie

Verhogen van de medewerkersbijdrage aan de 2020 strategie

Door middel van een change- én projectmanagement aanpak is gewerkt aan het vergroten van medewerkersbetrokkenheid bij de 2020 strategie van deze asset management organisatie. Dit, omdat de betrokkenheid een belangrijke voorwaarde is voor de bijdrage die medewerkers kunnen en willen leveren aan de realisatie van de doelstellingen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
Organisation Transformation

Offshore wind organisatie

Werken aan een toekomst bestendige organisatie

In deze casus staat een jonge organisatie in de offshore wind energie centraal. Niet alleen heeft deze organisatie in een beperkte tijd een intense groei door gemaakt, tevens heeft zij richting de toekomst de doelstelling om wereldwijd marktleider te zijn én te blijven. Een versnelde professionalisering van de gehele organisatie was daarom nodig. Bright & Company is gevraagd om vanuit een stevige programma managementrol ondersteuning te bieden om deze professionaliseringsslag met succes te maken.

Lees meer

Zakelijke dienstverlening
Organisation Transformation

Internationaal aannemersbedrijf

Structure follows strategy! Adviseren over inrichting en besturing van de business strategie

Samen met de directie van het internationaal aannemersbedrijf hebben we de middellange termijn business strategie vertaald naar de belangrijkste ontwerpprincipes. In een competitieve markt en met hoge druk op de marges, is deze organisatie gebaat bij een gestroomlijnde business met focus op het nastreven van de kwaliteitseisen van de klant en kostenefficiënt werken. 

Lees meer