• Realiseren gedegen start en doorgroei van het datagedreven HR beleid

Het realiseren van een goede start en doorgroei van het datagedreven HR beleid bij een ministerie

Deel dit artikel:

Vraagstelling |  Ondersteun ons bij het verbeteren van onze metrics praktijken en bij de start van HR Analytics in onze ambitie tot beter, kwalitatief hoogwaardig en relevant datagedreven HR beleid.

Aanpak |  Om het ministerie te helpen hun datagedreven HR beleid te optimaliseren, hebben de adviseurs van Bright & Company een aanpak ingebracht gericht op het 1) bepalen van de ambitie op korte- en lange termijn, 2) vergroten van de sense of urgency en de kennis van datagedreven HR beleid onder de doelgroep en 3) het opstellen van een roadmap om te ambitie te realiseren. Zonder ambitie is het lastig te bepalen op welke wijze datagedreven HR beleid moet bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. Er kunnen daardoor veel tijd en geld verloren gaan aan de verkeerde zaken. Een sessie met het MT werd dan ook belegd om goed te helpen richten: wat zijn de uitdagingen en opgaven van de komende jaren, en hoe zou HR een betere bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van organisatiedoelstellingen met behulp van datagedreven HR beleid? Vervolgens zijn er door de Bright & Company quickscan-methode bevindingen gedaan over de huidige stand van zaken op gebied van data, vaardigheden, cultuur en processen en organisatie. Deze zijn vervolgens gekoppeld aan de eerder geformuleerde ambitie, waartoe een roadmap is opgesteld voor de korte en lange termijn. Initiatieven uit de roadmap richtten zich bijvoorbeeld op verbetering van cruciale data-bronnen, maar ook op de optimalisatie van de huidige rapportagemethodieken, en de inrichting van een HR Analytics functionaliteit. Omdat de beweging naar datagedreven HR een veranderbeweging is, is er gedurende het project zorgvuldig aandacht besteed aan het betrekken van de medewerkers uit de HR populatie, bijvoorbeeld bij inspiratiesessies en masterclasses. Ook overige stakeholders binnen en buiten het ministerie die óf een belang hebben bij datagedreven HR beleid (bijvoorbeeld uit het programma Strategische Personeelsplanning) of daarin samenwerking zochten zijn nadrukkelijk aangehaakt bij het project.

Impact |  Een belangrijke uitkomst van het project was dat het projectvoorstel (de roadmap datagedreven HR beleid) door het MT werd goedgekeurd. De nut en noodzaak voor een goede informatievoorziening en de stappen om kwalitatief hoogwaardig HR beleid te voeren werden gedragen door het MT. Bovendien is er onder de medewerkers een enthousiasme ontstaan om de roadmap verder te brengen, en is er een grotere overkoepelende samenwerking ontstaan binnen en buiten het ministerie rondom datagedreven HR beleid.

Andere cases

Overige marktsegmenten
People Analytics

Multinational chemiesector

Opstarten van advanced HR analytics projecten

In een gezamenlijk traject met stakeholders vanuit HR en de business is toegewerkt naar een ambitievolle routekaart om advanced HR analytics projecten op te kunnen starten en uit te voeren. Uiteindelijk met als doel om de impact en de waarde van investeringen in mensen op de business van deze internationale chemie-organisatie inzichtelijk te maken.

Lees meer

Public
People Analytics

Uitvoeringsorganisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie

Visie vorming Human Capital Metrics & Analytics

In één dag is het HR MT onder begeleiding van Bright & Company aan de slag gegaan met het vormen van een gezamenlijke ambitie op HR Metrics & Analytics. Niet alleen heeft Bright & Company een inspirerende werksessie georganiseerd over wat HR metrics & analytics nu precies inhoudt en wat je er mee zou kunnen, maar er is ook toegewerkt naar een gedegen meerjarenplan om naar deze ambitie toe te werken.

Lees meer

Public
People Analytics

Ministerie

Realiseren gedegen start en doorgroei van het datagedreven HR beleid

Bright & Company ondersteunde het ministerie in hun behoefte om beter, relevanter en kwalitatief hoogwaardiger datagedreven HR beleid uit te oefenen. De bewezen Bright aanpak van quickscan, ambitiebepaling en roadmap stond centraal, evenals de veranderaanpak om mensen the enthousiasmeren en mobiliseren voor datagedreven HR.

Lees meer

Overige marktsegmenten
People Analytics

Leasemaatschappij

Faciliteren internationale HR Conference over HR Analytics

In drie dagen zijn de meer dan 30 HR professionals van deze organisatie aan de slag gegaan met HR Analytics. Bright & Company verzorgde naast een introductie in HR Analytics-presenatie tevens drie praktische cases. In de cases ging men men aan de slag met onder andere het ontleden van businessvraagstukken, het interpreteren van analyses en het adviseren op basis van data-gedreven inzicht.  

Lees meer