• Visie vorming Human Capital Metrics & Analytics

Samen met het MT HR van een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een realistische ambitie ontwikkelen rond HR Metrics & Analytics

Deel dit artikel:

Vraagstuk | HR Metrics & Analytics was een onderwerp dat door de klant wel eerder was besproken, maar nooit gezamenlijk verder uitgediept. Daarnaast miste er een gedeeld eindbeeld voor HR Metrics & Analytics met de organisatie naartoe te werken. Om gezamenlijk een gedeelde visie op te bouwen en vanuit hier stap voor stap te werken aan een betere informatievoorziening rondom de belangrijkste HR thema’s is Bright & Company gevraagd het MT HR te ondersteunen doormiddel van het opzetten en begeleiden van een werksessie met als thema HR metrics & Analytics.

Aanpak | Inspireren en toewerken naar een gedegen actieplan stond centraal tijdens de werksessie. Bright heeft een dagprogramma opgesteld langs de lijnen “wat weten we”, “wat moeten we”, “wat hebben we” en “wat willen we” ten aanzien van HR Metrics & Analytics. Het programma bevatte een introductie over HR metrics & analytics, een groepsdiscussie over de aansluiting van de HR Metrics & Analytics wensen en acties op de belangrijkste strategische doelstellingen en HR ambitie, het inschatten van het gat tussen de huidige situatie en de ambitie en het opstellen van een gedegen actieplan voor de komende jaren om tot de gewenste situatie te komen.

Business Impact | De inspiratie, kennis en ervaring die tijdens de werksessie zijn gebracht hebben zijn samengekomen in een gedeelde visie binnen het HR MT op de waarde die HR Metrics & Analytics kan toevoegen en hoe dit het best kan worden ingezet. Het meer jaren HR Metrics & Analytics plan geeft het vertrouwen dat nu een goede start gemaakt kan worden. Er is staat nu een duidelijke richting, focus en structuur zodat er door de organisatie op doordachte wijze naar een situatie wordt toegewerkt naar een situatie waarin doormiddel van data en rapportages een hoogwaardigere dienstverlening aangeboden kan worden.

Andere cases

Overige marktsegmenten
People Analytics

Multinational chemiesector

Opstarten van advanced HR analytics projecten

In een gezamenlijk traject met stakeholders vanuit HR en de business is toegewerkt naar een ambitievolle routekaart om advanced HR analytics projecten op te kunnen starten en uit te voeren. Uiteindelijk met als doel om de impact en de waarde van investeringen in mensen op de business van deze internationale chemie-organisatie inzichtelijk te maken.

Lees meer

Public
People Analytics

Uitvoeringsorganisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie

Visie vorming Human Capital Metrics & Analytics

In één dag is het HR MT onder begeleiding van Bright & Company aan de slag gegaan met het vormen van een gezamenlijke ambitie op HR Metrics & Analytics. Niet alleen heeft Bright & Company een inspirerende werksessie georganiseerd over wat HR metrics & analytics nu precies inhoudt en wat je er mee zou kunnen, maar er is ook toegewerkt naar een gedegen meerjarenplan om naar deze ambitie toe te werken.

Lees meer

Public
People Analytics

Ministerie

Realiseren gedegen start en doorgroei van het datagedreven HR beleid

Bright & Company ondersteunde het ministerie in hun behoefte om beter, relevanter en kwalitatief hoogwaardiger datagedreven HR beleid uit te oefenen. De bewezen Bright aanpak van quickscan, ambitiebepaling en roadmap stond centraal, evenals de veranderaanpak om mensen the enthousiasmeren en mobiliseren voor datagedreven HR.

Lees meer

Overige marktsegmenten
People Analytics

Leasemaatschappij

Faciliteren internationale HR Conference over HR Analytics

In drie dagen zijn de meer dan 30 HR professionals van deze organisatie aan de slag gegaan met HR Analytics. Bright & Company verzorgde naast een introductie in HR Analytics-presenatie tevens drie praktische cases. In de cases ging men men aan de slag met onder andere het ontleden van businessvraagstukken, het interpreteren van analyses en het adviseren op basis van data-gedreven inzicht.  

Lees meer