• Getting Ready for HR Analytics

Vaststellen in hoeverre de data bij een internationale fondsbelegger geschikt zijn om met HR Analytics aan de slag te gaan en welke HR analyses de business kunnen helpen

Deel dit artikel:

Vraagstuk |Onze ambitie is om meer data onderbouwde beslissingen over Human Capital te nemen. We willen weten in welke mate onze HR en business data hiervoor geschikt zijn en welke analyses het meest relevant zijn voor de business.

Aanpak |Bij een geselecteerde groep HR experts de Human Capital Analytics Maturity Scan uitgevoerd, een verdiepende analyse op de kwaliteit en beschikbaarheid van HR en business data uitgevoerd. Met HR kernteam middels workshops op basis van de feitelijke databeschikbaarheid relevante business vraagstukken geïdentificeerd en business relevante HR Analytics pilots gedefinieerd.

Business Impact |De business impact van deze opdracht is inzicht in de feitelijke mogelijkheden van HR Analytics en de business vraagstukken die het kan ondersteunen met de beschikbaarheid van data onderbouwde inzichten. Een HR Analytics pilot wordt gestart.

Meer weten over deze case?
Bel direct met Rob van Dijk.
"Stimuleer groei door je mensen te kennen. Zij zijn de kern van je organisatie."
Andere cases

Overige marktsegmenten
People Analytics

Multinational chemiesector

Opstarten van advanced HR analytics projecten

In een gezamenlijk traject met stakeholders vanuit HR en de business is toegewerkt naar een ambitievolle routekaart om advanced HR analytics projecten op te kunnen starten en uit te voeren. Uiteindelijk met als doel om de impact en de waarde van investeringen in mensen op de business van deze internationale chemie-organisatie inzichtelijk te maken.

Lees meer

Public
People Analytics

Uitvoeringsorganisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie

Visie vorming Human Capital Metrics & Analytics

In één dag is het HR MT onder begeleiding van Bright & Company aan de slag gegaan met het vormen van een gezamenlijke ambitie op HR Metrics & Analytics. Niet alleen heeft Bright & Company een inspirerende werksessie georganiseerd over wat HR metrics & analytics nu precies inhoudt en wat je er mee zou kunnen, maar er is ook toegewerkt naar een gedegen meerjarenplan om naar deze ambitie toe te werken.

Lees meer

Public
People Analytics

Ministerie

Realiseren gedegen start en doorgroei van het datagedreven HR beleid

Bright & Company ondersteunde het ministerie in hun behoefte om beter, relevanter en kwalitatief hoogwaardiger datagedreven HR beleid uit te oefenen. De bewezen Bright aanpak van quickscan, ambitiebepaling en roadmap stond centraal, evenals de veranderaanpak om mensen the enthousiasmeren en mobiliseren voor datagedreven HR.

Lees meer

Overige marktsegmenten
People Analytics

Leasemaatschappij

Faciliteren internationale HR Conference over HR Analytics

In drie dagen zijn de meer dan 30 HR professionals van deze organisatie aan de slag gegaan met HR Analytics. Bright & Company verzorgde naast een introductie in HR Analytics-presenatie tevens drie praktische cases. In de cases ging men men aan de slag met onder andere het ontleden van businessvraagstukken, het interpreteren van analyses en het adviseren op basis van data-gedreven inzicht.  

Lees meer