• HR Organisation Effectiveness

Is de functie van HR uitgespeeld? Nee! Is de manier waarop HR momenteel is georganiseerd eindig? Ja!

De huidige inrichting van HR is gestoeld op een model van ruim 20 jaar geleden en is in die periode niet wezenlijk veranderd. Dat is opvallend, want de omgeving waarbinnen HR opereert staat niet stil. De business context, de aard en omvang van werk, de manier van organiseren en de eisen die aan (en door) medewerkers en leidinggevenden worden gesteld, transformeren in een rap tempo. 

Wat we doen

Wij werken samen met u aan de (door)ontwikkeling van uw HR-functie vanuit de overtuiging dat deze in staat moet zijn om 1) flexibel in te spelen op een snel veranderende organisatiecontext, en 2) balans te creëren tussen het optimaal ruimte geven aan menselijk potentieel en het leveren van de geambieerde organisatieprestaties.

Welke diensten bieden we aan

  • Doorlichting (assessment) van HR: wij maken aan de hand van een gestructureerde aanpak een analyse van hoe HR functioneert: kwaliteit, kwantiteit en efficiency. Wij richten ons op vier aspecten: structuur en besturing; bezetting, competenties en cultuur; HR-processen en activiteiten; HR-IT en infrastructuur.
  • Design van de HR-functie: in co-creatie ontwikkelen wij nieuwe inrichtingsprincipes en stellen op basis daarvan het geoptimaliseerde HR-dienstverleningsmodel op, inclusief een uitgewerkt ontwerp van de toekomstige HR-functie en duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden.
  • Veranderstrategie en implementatie: wij ondersteunen u bij het maken van een effectieve verander- en implementatieaanpak om de geoptimaliseerde HR-functie daadwerkelijk te realiseren. Daarnaast bieden wij (soms vanuit ons netwerk) ‘hands-on’ begeleiding bij het daadwerkelijk realiseren van de gewenste optimalisatie in de vorm van programmaregie en interim-oplossingen.
  • Innovatie op inhoudelijke HR-processen: geïnspireerd door state-of-the-art (wetenschappelijke) inzichten ondersteunen wij u bij het ontwikkelen en doorvoeren van voor uw organisatie gewenste en benodigde vernieuwingen in HR-processen.
  • Ontwikkeling van HR-teams en professionals: door middel van teambegeleiding, coaching en op maat gesneden capability development trajecten, bieden wij u ondersteuning bij het verder professionaliseren van uw HR-team.
Meer weten over HR Organisation Effectiveness?
Bel direct met Ruurd Baane.
"Toewijding, betrokkenheid en passie kun je niet kopen, wel verdienen"
Het succes van HR Organisation Effectiveness
in de praktijk: bekijk hier onze cases

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Facilitair Dienstverlener

Versterken commerciële slagkracht

Organisatie assessment uitgevoerd om de huidige commerciële slagkracht te meten en een gericht advies gegeven over noodzakelijke maatregelen om deze verder te versterken in lijn met de strategische ambities.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Vervoersmaatschappij

Ontwikkeling en uitrol mobiliteitsprogramma

Er is een breed aanbod ontwikkeld en uitgerold voor medewerkers om vanuit eigen regie te werken aan hun duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, om zo de lange functieverblijftijd te reduceren en de employability en het werkplezier van medewerkers te vergroten. 

Lees meer

Public
HR Organisation Effectiveness

Agentschap – Ministerie van EZ

Installeren van een Verbeterplan P&O functie onder organisatiebreed verbetertraject

Op basis van grondige analyse en in nauwe samenwerking met de organisatie werd een concreet en actiegericht ontwerp voor een slagvaardigere P&O-functie uitgewerkt, als onderdeel van een organisatiebreed verbetertraject. Maximaal gedragen door de lijn en HR door participatieve aanpak, heeft het plan inmiddels de eerste stappen doorlopen van ontwerp naar praktische uitvoering om de organisatiedoelen te ondersteunen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Multinationaal familiebedrijf gespecialiseerd in koffie

Ontwerp van organisatie- & governance structuur passend bij groeistrategie

Ontwikkeling van een nieuwe organisatie- en governance structuur waarmee de Management Board, slagvaardig gericht op groei en rendement, sturing kan geven aan haar internationale vending activiteiten. Uitwerking van het nieuwe operating model t en ondersteuning van de Board bij het daadwerkelijk doorvoeren van de verandering.

Lees meer

De aanpak en Oplossingen van
Bright & Company

Bepaal uw koers

People Strategy

Succesvolle organisaties stellen hun mensen centraal en werken van daaruit met een overtuigende visie en een toekomstgericht (HR-)plan

Lees meer

Uw strategie waarmaken

Organisation Transformation

Mensen mee laten bewegen in de richting van uw strategische doelen. Intrinsiek gemotiveerd en met de juiste capabilities

Lees meer

Meten | Weten | Vooruitzien

People Analytics

Diep inzicht in menselijk kapitaal zorgt voor betere sturing aan realisatie van strategische doelstellingen

Lees meer

Impact van HR vergroten

HR Organisation Effectiveness

Is de functie van HR uitgespeeld? Nee! Is de manier waarop HR momenteel is georganiseerd eindig? Ja!

Lees meer