• Versterken commerciële slagkracht

Assessment en advies over versterken Commerciële Slagkracht bij een Facilitair Dienstverlener

Deel dit artikel:

Vraagstuk | Help ons om in kaart te brengen of de huidige organisatie fit genoeg is om de strategische ambities te realiseren en geef ons advies hoe de commerciële slagkracht kan worden versterkt.

Aanpak | Uitvoeren van een participatief organisatie assessment om te bepalen of, waar en in welke mate aanpassingen noodzakelijk zijn ten aanzien van 1. de kwaliteit van de proposities, 2. de kwaliteit van de competenties, 3. de kwaliteit van de interne sales & marketing organisatie, en 4. de toegang en benadering van commerciële communities en netwerken. Op basis daarvan een advies gegeven over de in gang te zetten concrete korte en langere termijn maatregelen om de commerciële slagkracht verder te versterken.

Business Impact | Procesmatige uitkomst: onderkenning van het directieteam dat zij de sleutel zijn om de commerciële slagkracht te vergroten: omslag nodig van ‘praten over’ naar ‘gewoon doen’. Inhoudelijke uitkomst: Onder de noemer van ‘Full Sales Ahead’ is een programma opgesteld waarin onder meer de afdeling Business Development opnieuw is ingericht, er nieuwe functies in het leven zijn geroepen gericht op target branche benadering, er een gericht Marketing & Salesplan is opgesteld met concrete targets (inclusief lawaai maken in de markt), en er een professionaliseringsprogramma is opgesteld, gericht op het ontwikkelen van de sales & marketing competenties.

 

Photo credit: Sebastian / Flickr

Meer weten over deze case?
Bel direct met Ruurd Baane.
"Toewijding, betrokkenheid en passie kun je niet kopen, wel verdienen"
Andere cases

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Facilitair Dienstverlener

Versterken commerciële slagkracht

Organisatie assessment uitgevoerd om de huidige commerciële slagkracht te meten en een gericht advies gegeven over noodzakelijke maatregelen om deze verder te versterken in lijn met de strategische ambities.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Vervoersmaatschappij

Ontwikkeling en uitrol mobiliteitsprogramma

Er is een breed aanbod ontwikkeld en uitgerold voor medewerkers om vanuit eigen regie te werken aan hun duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, om zo de lange functieverblijftijd te reduceren en de employability en het werkplezier van medewerkers te vergroten. 

Lees meer

Public
HR Organisation Effectiveness

Agentschap – Ministerie van EZ

Installeren van een Verbeterplan P&O functie onder organisatiebreed verbetertraject

Op basis van grondige analyse en in nauwe samenwerking met de organisatie werd een concreet en actiegericht ontwerp voor een slagvaardigere P&O-functie uitgewerkt, als onderdeel van een organisatiebreed verbetertraject. Maximaal gedragen door de lijn en HR door participatieve aanpak, heeft het plan inmiddels de eerste stappen doorlopen van ontwerp naar praktische uitvoering om de organisatiedoelen te ondersteunen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Multinationaal familiebedrijf gespecialiseerd in koffie

Ontwerp van organisatie- & governance structuur passend bij groeistrategie

Ontwikkeling van een nieuwe organisatie- en governance structuur waarmee de Management Board, slagvaardig gericht op groei en rendement, sturing kan geven aan haar internationale vending activiteiten. Uitwerking van het nieuwe operating model t en ondersteuning van de Board bij het daadwerkelijk doorvoeren van de verandering.

Lees meer