• Optimalisatie HR functie en ondersteuning bij implementatie

Optimalisatie HR functie bij een groot advocaten- en notariskantoor

Deel dit artikel:

Vraagstuk | Voer in opdracht van het bestuur een doorlichting uit op de stafdienst HR met als doel zicht te krijgen op het huidig functioneren van HR in termen van kwaliteit en efficiency en in kaart te brengen op welke onderdelen van de HR-functie verbetering mogelijk is en tot welke aanbevelingen die leidt.

Aanpak | Allereerst is in samenspraak met het bestuur en sleutelpersonen binnen de organisatie vastgesteld wat de strategische koers is en wat zakelijke uitdagingen zijn in het primaire proces. Vervolgens is een fit-gap analyse uitgevoerd om vast te stellen wat de afgeleide HR-opgaven zijn en hoe deze zich verhoudt tot de HR-agenda en de HR-dienstverlening. Door middel van een doorlichting is een analyse gemaakt van de kwaliteit en effectiviteit van de HR-functie (in termen van kwaliteit van de producten en diensten en bijdrage aan de zakelijke opgaven) en van de efficiency (in termen van kosten en formatie). De uitkomsten en oplossingsrichtingen zijn gepresenteerd aan het bestuur in de vorm van toekomstscenario’s in inclusief een onafhankelijk advies vanuit Bright & Company.

Business Impact | De keuze van het bestuur om de effectiviteit en efficiency van de HR-functie, inclusief de people management verantwoordelijkheid van partners, verder te vergroten. Hier is een ontwikkeltraject voor uitgestippeld, gebaseerd op ons rapport. Bright & Company is betrokken als procesmatig en inhoudelijk adviseur om de gewenste resultaten daadwerkelijk te effectueren.

Andere cases

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Facilitair Dienstverlener

Versterken commerciƫle slagkracht

Organisatie assessment uitgevoerd om de huidige commerciële slagkracht te meten en een gericht advies gegeven over noodzakelijke maatregelen om deze verder te versterken in lijn met de strategische ambities.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Vervoersmaatschappij

Ontwikkeling en uitrol mobiliteitsprogramma

Er is een breed aanbod ontwikkeld en uitgerold voor medewerkers om vanuit eigen regie te werken aan hun duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, om zo de lange functieverblijftijd te reduceren en de employability en het werkplezier van medewerkers te vergroten. 

Lees meer

Public
HR Organisation Effectiveness

Agentschap – Ministerie van EZ

Installeren van een Verbeterplan P&O functie onder organisatiebreed verbetertraject

Op basis van grondige analyse en in nauwe samenwerking met de organisatie werd een concreet en actiegericht ontwerp voor een slagvaardigere P&O-functie uitgewerkt, als onderdeel van een organisatiebreed verbetertraject. Maximaal gedragen door de lijn en HR door participatieve aanpak, heeft het plan inmiddels de eerste stappen doorlopen van ontwerp naar praktische uitvoering om de organisatiedoelen te ondersteunen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Multinationaal familiebedrijf gespecialiseerd in koffie

Ontwerp van organisatie- & governance structuur passend bij groeistrategie

Ontwikkeling van een nieuwe organisatie- en governance structuur waarmee de Management Board, slagvaardig gericht op groei en rendement, sturing kan geven aan haar internationale vending activiteiten. Uitwerking van het nieuwe operating model t en ondersteuning van de Board bij het daadwerkelijk doorvoeren van de verandering.

Lees meer