• Opstarten van advanced HR analytics projecten

Samen met HR en de business toegewerkt naar een ambitievolle roadmap voor het creëren van datagedreven organisatiesucces bij internationaal chemiebedrijf

Deel dit artikel:

Het verzoek | Help ons om de impact en waarde van investeringen in mensen op de business inzichtelijk te maken, door

  • Samen een HR analytics ambitie te ontwikkelen
  • Een assessment te doen en inzicht te krijgen in hoe de organisatie presteert ten aanzien van op de belangrijkste factoren voor HR analytics succes
  • Het ontwikkelen van een roadmap om tot HR analytics succes te komen, met een continue focus op het laten zien van business impact en business value
  • Het continu meenemen, leren en inspireren van de stakeholders tijdens het proces

 

De benadering | Om de organisatie goed van dienst te kunnen zijn in het opstarten van hun HR analytics reis, hebben experts van Bright & Company gewerkt volgens de Building Blocks benadering, bestaande uit vijf onderdele: amibition setting, data assessment, IT infrastructure assessment, structure & governance assessment en capabilities assessment. Samen met stakeholders uit de business, IT en HR zijn eerst heldere ambities geformuleerd voor lange- en korte termijn succes. Ook is een longlist met mogelijke pilot projecten voor geavanceerde predictieve analyses opgeleverd.

Vervolgens zijn met verschillende stakeholdergroepen de vier assessments doorlopen. Daarbij is steeds ingegaan op de huidige situatie en de mogelijke toekomstscenario’s in het kader van HR analytics, en is nagedacht over interventies om het ‘gat’ te overbruggen. De uitkomsten van de Building Blocks zijn vervolgens vertaald in concrete activiteiten en verbeterprojecten, en een heldere roadmap voor korte- en lange termijn succes in advanced HR analytics.

Tijdens het project is specifieke aandacht gegeven aan co-creatie en alignment. Elk assessment is uitgevoerd en gevalideerd in nauwe samenwerking met stakeholders vanuit diverse disciplines. Daarnaast zijn key stakeholders continu betrokken en geïnformeerd over het project en het verkrijgen van nieuwe inzichten. Voor goedkeuring van de roadmap, hebben de HR analytics manager en de project lead van Bright & Company de meest belangrijke beslispunten gepresenteerd aan het HR Leadership Team.

 

Impact | Dit project heeft de organisatie op meerdere vlakken geholpen. De ambitievolle roadmap is uitgebreid maar tegelijkertijd helder en makkelijk uit te leggen, wat de HR analytics manager helpt bij het starten en managen van HR analytics projecten. Bovendien is door de nauwe samenwerking met diverse stakeholders tijdens het proces een grote behoefte en motivatie ontstaan om te starten met de HR analytics projecten.

Het volgen van de stappen in de roadmap gaat de multinational helpen hun mensgerelateerde beslissingen te kwantificeren en het zichtbaar kunnen maken van de business impact van deze beslissingen. Het draagt uiteindelijk bij aan betere beslissingen en meer organisatiesucces.

Meer weten over deze case?
Bel direct met Rob van Dijk.
"Stimuleer groei door je mensen te kennen. Zij zijn de kern van je organisatie."
Andere cases

Overige marktsegmenten
People Analytics

Multinational chemiesector

Opstarten van advanced HR analytics projecten

In een gezamenlijk traject met stakeholders vanuit HR en de business is toegewerkt naar een ambitievolle routekaart om advanced HR analytics projecten op te kunnen starten en uit te voeren. Uiteindelijk met als doel om de impact en de waarde van investeringen in mensen op de business van deze internationale chemie-organisatie inzichtelijk te maken.

Lees meer

Public
People Analytics

Uitvoeringsorganisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie

Visie vorming Human Capital Metrics & Analytics

In één dag is het HR MT onder begeleiding van Bright & Company aan de slag gegaan met het vormen van een gezamenlijke ambitie op HR Metrics & Analytics. Niet alleen heeft Bright & Company een inspirerende werksessie georganiseerd over wat HR metrics & analytics nu precies inhoudt en wat je er mee zou kunnen, maar er is ook toegewerkt naar een gedegen meerjarenplan om naar deze ambitie toe te werken.

Lees meer

Public
People Analytics

Ministerie

Realiseren gedegen start en doorgroei van het datagedreven HR beleid

Bright & Company ondersteunde het ministerie in hun behoefte om beter, relevanter en kwalitatief hoogwaardiger datagedreven HR beleid uit te oefenen. De bewezen Bright aanpak van quickscan, ambitiebepaling en roadmap stond centraal, evenals de veranderaanpak om mensen the enthousiasmeren en mobiliseren voor datagedreven HR.

Lees meer

Overige marktsegmenten
People Analytics

Leasemaatschappij

Faciliteren internationale HR Conference over HR Analytics

In drie dagen zijn de meer dan 30 HR professionals van deze organisatie aan de slag gegaan met HR Analytics. Bright & Company verzorgde naast een introductie in HR Analytics-presenatie tevens drie praktische cases. In de cases ging men men aan de slag met onder andere het ontleden van businessvraagstukken, het interpreteren van analyses en het adviseren op basis van data-gedreven inzicht.  

Lees meer