• Ontwikkeling en uitrol mobiliteitsprogramma

Vanuit eigen regie werken aan duurzame inzetbaarheid en mobiliteit

Deel dit artikel:

Vraagstuk | Ondersteun ons in de vorm van expertmatig inzicht t.a.v. duurzame inzetbaarheid en projectleiderschap bij de ontwikkeling en implementatie van een mobiliteitsprogramma binnen de organisatie.

Aanpak | Samen met een brede projectgroep is het mobiliteitsprogramma uitgewerkt wat bestond uit een divers aanbod t.a.v. het ontwikkelen van zelfinzicht, veranderbereidheid en veranderbekwaamheid voor medewerkers en een leidinggevenden aanbod om de mobiliteitsontwikkeling te leren leiden.

Business Impact | Procesmatige uitkomst: een veranderende mindset t.a.v. mobiliteit, waarbij initiële spanning en weerstand t.a.v. veranderen heeft plaatsgemaakt voor een positieve grondhouding en aanhoudende eigen regie t.a.v. persoonlijke ontwikkeling en daarbij horende mobiliteit. Inhoudelijke uitkomst: hogere interne mobiliteit en een lagere functieverblijftijd. De toekomst zal uitwijzen of de overall performance bovendien verbeterd is.

 

Photo credits: Nicolai Berntsen / Unsplash

Andere cases

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Facilitair Dienstverlener

Versterken commerciƫle slagkracht

Organisatie assessment uitgevoerd om de huidige commerciële slagkracht te meten en een gericht advies gegeven over noodzakelijke maatregelen om deze verder te versterken in lijn met de strategische ambities.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Vervoersmaatschappij

Ontwikkeling en uitrol mobiliteitsprogramma

Er is een breed aanbod ontwikkeld en uitgerold voor medewerkers om vanuit eigen regie te werken aan hun duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, om zo de lange functieverblijftijd te reduceren en de employability en het werkplezier van medewerkers te vergroten. 

Lees meer

Public
HR Organisation Effectiveness

Agentschap – Ministerie van EZ

Installeren van een Verbeterplan P&O functie onder organisatiebreed verbetertraject

Op basis van grondige analyse en in nauwe samenwerking met de organisatie werd een concreet en actiegericht ontwerp voor een slagvaardigere P&O-functie uitgewerkt, als onderdeel van een organisatiebreed verbetertraject. Maximaal gedragen door de lijn en HR door participatieve aanpak, heeft het plan inmiddels de eerste stappen doorlopen van ontwerp naar praktische uitvoering om de organisatiedoelen te ondersteunen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Multinationaal familiebedrijf gespecialiseerd in koffie

Ontwerp van organisatie- & governance structuur passend bij groeistrategie

Ontwikkeling van een nieuwe organisatie- en governance structuur waarmee de Management Board, slagvaardig gericht op groei en rendement, sturing kan geven aan haar internationale vending activiteiten. Uitwerking van het nieuwe operating model t en ondersteuning van de Board bij het daadwerkelijk doorvoeren van de verandering.

Lees meer