• Ondersteuning implementatie HR Service Center

Een quick scan bij een ZBO om vast te stellen hoe het functioneren van een nieuw opgericht HR Service Center kon worden verbeterd, en projectleiderschap bij de implementatie van deze verbeteringen.

Deel dit artikel:

Vraagstuk |Een ZBO is sinds een paar maanden gestart met een gecentraliseerd HR Service Center. Veel zaken gingen daarbij nog niet goed, en werden weliswaar pragmatisch opgelost, maar nog onvoldoende structureel. Om deze reden werd Bright & Company gevraagd een analyse van de activiteiten van het HR SC te maken en op basis van deze analyse een advies uit te brengen over oplossingen.

Aanpak |Bright & Company voerde eerst een quick scan uit op het functioneren van het HR SC. Op basis van deze quick scan zijn er verbetersuggesties geformuleerd waarmee het functioneren van het HR SC geprofessionaliseerd kan worden. Vervolgens heeft Bright & Company bij de implementatie van deze verbeteringen het projectleiderschap uitgevoerd en expertise ingebracht.

Business Impact |Sinds de afronding van het implementatietraject is er sprake van een aanzienlijk gestegen waardering vanuit het ZBO voor de dienstverlening van haar HR SC. Bovendien is er een cultuur ontstaan waarin veel meer dan voorheen gekeken wordt hoe de dienstverlening, processen en inrichting van het HR SC continu te verbeteren zijn en waarin van fouten geleerd wordt.

Meer weten over deze case?
Bel direct met Ruurd Baane.
"Toewijding, betrokkenheid en passie kun je niet kopen, wel verdienen"
Andere cases

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Facilitair Dienstverlener

Versterken commerciƫle slagkracht

Organisatie assessment uitgevoerd om de huidige commerciële slagkracht te meten en een gericht advies gegeven over noodzakelijke maatregelen om deze verder te versterken in lijn met de strategische ambities.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Vervoersmaatschappij

Ontwikkeling en uitrol mobiliteitsprogramma

Er is een breed aanbod ontwikkeld en uitgerold voor medewerkers om vanuit eigen regie te werken aan hun duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, om zo de lange functieverblijftijd te reduceren en de employability en het werkplezier van medewerkers te vergroten. 

Lees meer

Public
HR Organisation Effectiveness

Agentschap – Ministerie van EZ

Installeren van een Verbeterplan P&O functie onder organisatiebreed verbetertraject

Op basis van grondige analyse en in nauwe samenwerking met de organisatie werd een concreet en actiegericht ontwerp voor een slagvaardigere P&O-functie uitgewerkt, als onderdeel van een organisatiebreed verbetertraject. Maximaal gedragen door de lijn en HR door participatieve aanpak, heeft het plan inmiddels de eerste stappen doorlopen van ontwerp naar praktische uitvoering om de organisatiedoelen te ondersteunen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Multinationaal familiebedrijf gespecialiseerd in koffie

Ontwerp van organisatie- & governance structuur passend bij groeistrategie

Ontwikkeling van een nieuwe organisatie- en governance structuur waarmee de Management Board, slagvaardig gericht op groei en rendement, sturing kan geven aan haar internationale vending activiteiten. Uitwerking van het nieuwe operating model t en ondersteuning van de Board bij het daadwerkelijk doorvoeren van de verandering.

Lees meer