• Komen tot een optimale HR procesgang

HR procesoptimalisatietraject bij een internationale zakelijke dienstverlener

Deel dit artikel:

Vraagstuk |Ondersteun ons bij het beschrijven en optimaliseren van de HR-processen, in een vorm waarbij de adviezen optimaal door HR worden gedragen en (waar mogelijk direct) praktisch implementeerbaar zijn

Aanpak |In samenwerking met de HR professionals bij de organisatie zijn middels procesworkshops alle HR processen in kaart gebracht in toenmalige vorm (hoe ze op dat moment werden uitgevoerd). Daaropvolgend zijn in groepsverband en later separaat door de experts van Bright & Company de ‘verspillingen’ (belemmeringen van effectiviteit/ efficiëntie) op verschillende niveaus geïdentificeerd. Hierbij werd onder meer kritisch gekeken naar het gebruik en functioneren van ondersteunende systemen, de inzet van gestandaardiseerde werkvormen/-formats, naar de logische opeenvolging van handelingen in elk proces en de verdeling van verantwoordelijkheden voor optimaal procesverloop. Op basis van deze bevindingen hebben de experts de processen herschreven en daarin de verspilling maximaal gereduceerd.

Business Impact |Door de participatieve aanpak in dit traject werden de voorgestelde verbeteringen breed gedragen door de HR professionals binnen de organisatie. Men kwam al tijdens het traject tot vernieuwende optimalisatie-inzichten (o.a. inzicht in het eigen handelen, mogelijkheden tot benutting van ondersteunende systemen, et cetera), waardoor verbeteringen direct konden worden doorgevoerd door desbetreffende procesactoren. De praktische en gedetailleerde uitwerking van de verbeterde processen maakten dat verbeterpunten direct konden worden doorgevoerd binnen de organisatie.

Andere cases

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Facilitair Dienstverlener

Versterken commerciƫle slagkracht

Organisatie assessment uitgevoerd om de huidige commerciële slagkracht te meten en een gericht advies gegeven over noodzakelijke maatregelen om deze verder te versterken in lijn met de strategische ambities.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Vervoersmaatschappij

Ontwikkeling en uitrol mobiliteitsprogramma

Er is een breed aanbod ontwikkeld en uitgerold voor medewerkers om vanuit eigen regie te werken aan hun duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, om zo de lange functieverblijftijd te reduceren en de employability en het werkplezier van medewerkers te vergroten. 

Lees meer

Public
HR Organisation Effectiveness

Agentschap – Ministerie van EZ

Installeren van een Verbeterplan P&O functie onder organisatiebreed verbetertraject

Op basis van grondige analyse en in nauwe samenwerking met de organisatie werd een concreet en actiegericht ontwerp voor een slagvaardigere P&O-functie uitgewerkt, als onderdeel van een organisatiebreed verbetertraject. Maximaal gedragen door de lijn en HR door participatieve aanpak, heeft het plan inmiddels de eerste stappen doorlopen van ontwerp naar praktische uitvoering om de organisatiedoelen te ondersteunen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Multinationaal familiebedrijf gespecialiseerd in koffie

Ontwerp van organisatie- & governance structuur passend bij groeistrategie

Ontwikkeling van een nieuwe organisatie- en governance structuur waarmee de Management Board, slagvaardig gericht op groei en rendement, sturing kan geven aan haar internationale vending activiteiten. Uitwerking van het nieuwe operating model t en ondersteuning van de Board bij het daadwerkelijk doorvoeren van de verandering.

Lees meer