• Ondersteuning strategierealisatie-traject

Ondersteuning strategierealisatie-traject bij een hypothecaire dienstverlener

Deel dit artikel:

Vraagstuk |Ondersteun ons in het verbinden van de inhoudelijke bedrijfsstrategie met concreet gedrag van medewerkers, het vergroten van hun eigenaarschap en het zichtbaar maken van de impact van deze strategie op hun werkzaamheden. Hierin moet het operationeel management een cruciale rol vervullen, namelijk het slaan van de brug tussen strategie en medewerkers.

Aanpak |Aan de hand van drie fases is dit vraagstuk te lijf gegaan. Allereerst is middels werksessies een concreet Plan van Aanpak opgesteld, mét en gedragen door de directie en leidinggevenden.  Daaropvolgend is ingezoomd op de voorbeeldrol van de directie en leidinggevenden onder de veranderbeweging behorend bij de nieuwe bedrijfsstrategie. De doelgroep werd actief gecoacht op de invulling van hun voorbeeldfunctie in relatie tot de strategie en de impact daarvan op managers en medewerkers. In de afrondende fase is de doorvertaling gemaakt van de bedrijfsstrategie naar de verantwoordelijkheden en activiteiten op het niveau van leidinggevenden. Hierbij is geconcretiseerd op welke wijze leidinggevenden bij hun specifieke werkzaamheden invulling konden geven aan de voorbeeldfunctie passend bij de nieuwe strategie, en zijn werksessies belegd om leidinggevenden te leren hoe zij de nieuwe aanpak konden overbrengen op hun medewerkers.

Business Impact |De directie en leidinggevenden werden gelanceerd om zichtbaar het voorbeeld te zijn in actie, woord en gedrag van de inhoudelijke strategie, en deze door te kunnen vertalen naar het niveau van hun medewerkers. Door het krachtig doorleven van de inhoud van de business strategie, en daarnaast de vaardigheden vergroten om deze door te kunnen vertalen naar de praktische betekenis, werd het succes wat met de nieuwe strategie werd beoogd aanzienlijk beter realiseerbaar.

Meer weten over deze case?
Bel direct met Ruurd Baane.
"Toewijding, betrokkenheid en passie kun je niet kopen, wel verdienen"
Andere cases

Public
People Strategy

Gemeente (ZH)

Opstellen van gedragen HR Strategie voor een gemeente

Samen met de HR professionals van de gemeente is gewerkt aan de doorvertaling van de strategische opgaven naar een doorwrochten en aansprekende HR strategie. Dit document biedt handvatten om de komende jaren vorm te geven aan dié HR activiteiten die ervoor zorgdragen dat de gemeente proactief inspeelt op de uitdagingen rondom mens, werk en organisatie.

Lees meer

Financiƫle dienstverlening
People Strategy

Grootbank

Quick Scan People Strategy

Snelle review uitgevoerd van de inhoudelijke kwaliteit van de People Strategy en van de aanwezigheid van alle voorwaarden om deze strategie succesvol uit te voeren.

Lees meer

Overige marktsegmenten
People Strategy

Kabel/Multimediabedrijf

Ontwikkel een People Strategie, aansluitend op de business strategie

Vanuit de management board is een organisatievernieuwings-traject gestart waarbij bewust ‘de mens’ centraal is gezet. Om te bepalen welke bijdrage van medewerkers wordt verwacht, hebben wij het proces gefaciliteerd om een People Strategie te ontwikkelen, inclusief concrete projecten en een projectstructuur.

Lees meer

Public
People Strategy, HR Organisation Effectiveness

Academisch ziekenhuis

Herijken en realiseerbaar maken van de P&O strategie 2014-2018

De organisatie wenste de P&O strategie 2014-2018 te actualiseren om daarbij maximaal ondersteuning te bieden aan de onderzoeks- en medische opgaven. 

Lees meer