• HR als Core Competence van Management

Het helpen ontwikkelen van HR als een Core Competence van Top Management van een multinationaal familiebedrijf, en in het bijzonder de organisatie brede Talent Management aanpak. 

Deel dit artikel:

Vraagstuk | Help ons met het ontwerpen en begeleiden van intensieve HR Masterclasses voor onze internationale directie teams om de Talent Management aanpak uit te werken en er werkelijk committment voor te krijgen.Aanpak | Samen met de Excutive Board of Directors en de HR Director ontwerpen en ontwikkelen van interactieve, inspirerende en resultaatgerichte HR Masterclasses. Volledige organisatie van events op ons nemen. Maken van actieve programma’s met glasheldere assignments en inspiratie van buitenaf door middel van internationaal erkende experts. Actieve en “scherpe” facilitatie om gewenste resultaten te realiseren. Resultaten vastleggen en toegankelijk maken.Business Impact | De business impact van deze opdrachten bestaat uit het beschikbaar hebben van zeer concrete invullingen van een Internationale Talent Management agenda, commitment hiervoor bij topmanagement en de introductie van Talent Management doelstellingen als onderdeel van de jaarlijkse resultaatafspraken. Feitelijke resultaat is een grote toename van het aandeel interne benoemingen op topmanagementniveau.

Meer weten over deze case?
Bel direct met Ruurd Baane.
"Toewijding, betrokkenheid en passie kun je niet kopen, wel verdienen"
Andere cases

Public
Organisation Transformation

Onderwijsinstellingen

Begeleiding fusietraject om gezamenlijke onderwijsambitie te realiseren

Twee ROC-instellingen besluiten eind 2015 om de handen in één te slaan en gezamenlijk onderwijs aan te gaan bieden per 1 september 2017. Op deze manier willen zij een majeure impuls geven aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in de regio. Bright & Company is gevraagd om het team van RvB en directeuren kwartiermakers te begeleiden in het effectief samenwerken om op deze manier de resultaten te realiseren die nodig zijn gezien de geformuleerde ambitie. Hierbij was de onderliggende behoefte het ontwikkelen van een leidende coalitie die in staat is om vanuit visie de nieuwe organisatie te leiden.

Lees meer

Financiƫle dienstverlening
Organisation Transformation

Asset management organisatie

Verhogen van de medewerkersbijdrage aan de 2020 strategie

Door middel van een change- én projectmanagement aanpak is gewerkt aan het vergroten van medewerkersbetrokkenheid bij de 2020 strategie van deze asset management organisatie. Dit, omdat de betrokkenheid een belangrijke voorwaarde is voor de bijdrage die medewerkers kunnen en willen leveren aan de realisatie van de doelstellingen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
Organisation Transformation

Offshore wind organisatie

Werken aan een toekomst bestendige organisatie

In deze casus staat een jonge organisatie in de offshore wind energie centraal. Niet alleen heeft deze organisatie in een beperkte tijd een intense groei door gemaakt, tevens heeft zij richting de toekomst de doelstelling om wereldwijd marktleider te zijn én te blijven. Een versnelde professionalisering van de gehele organisatie was daarom nodig. Bright & Company is gevraagd om vanuit een stevige programma managementrol ondersteuning te bieden om deze professionaliseringsslag met succes te maken.

Lees meer

Zakelijke dienstverlening
Organisation Transformation

Internationaal aannemersbedrijf

Structure follows strategy! Adviseren over inrichting en besturing van de business strategie

Samen met de directie van het internationaal aannemersbedrijf hebben we de middellange termijn business strategie vertaald naar de belangrijkste ontwerpprincipes. In een competitieve markt en met hoge druk op de marges, is deze organisatie gebaat bij een gestroomlijnde business met focus op het nastreven van de kwaliteitseisen van de klant en kostenefficiënt werken. 

Lees meer