• Ontwerp & uitrol van een strategie realisatie programma

Ontwerp & uitrol van een strategie realisatie programma bij een internationale speler op het gebied van ‘steam generating equipment’

Deel dit artikel:

Vraagstuk | Hoe zorgen we ervoor dat de strategie gedragen wordt binnen de organisatie en wordt omgezet in dagelijks handelen? Onderliggende vragen hadden betrekking op het versterken van de samenwerking op en tussen de verschillende managementniveaus. Het aanscherpen van de gezamenlijke strategie en de te realiseren strategische doelstellingen op basis van behoeften van de markt en van de medewerkers. Het inspireren van de organisatie voor de stip op de horizon en de af te leggen route. Het omzetten van de strategie in (vernieuwd) dagelijks handelen. En het versterken van het persoonlijk leiderschap.

Aanpak | Bij deze organisatie is de bewezen effectieve visie van Bright & Company op de human kant van strategierealisatie stapsgewijs ingezet. Deze aanpak bestaat uit 5 stappen, te weten: 1. werken aan een guiding coalition (investeren in commitment bij het management door middel van onder andere individuele- en groepscoaching), 2. Het ontwerpen van een compelling story (het onweerstaanbare verhaal dat aansluit bij wat nuttig, wenselijk en noodzakelijk is in termen van strategische opgaven, maar ook in de ogen van de mensen binnen de organisatie en de klanten), 3. Cascaderen van de strategie (het vertalen van de strategie naar alle lagen van de organisatie), 4. Het versterken van capabilities (werken aan de vereiste kennis en vaardigheden binnen de organisatie op alle niveaus) en 5. Synchroniseren van systemen (zorgen dat deze voldoende ondersteundend zijn aan de strategische initiatieven). Er is voor gekozen om de genoemde stappen uit te voeren onder de vlag van een organisatie vernieuwingsprogramma. Vanuit Bright & Company hebben we de overall regie van dit programma ingevuld.

Business Impact | Een heldere en gedragen koers die als ondersteunend wordt ervaren voor het dagelijks sturen en handelen. De veranderingen die van het organisatie vernieuwingsprogramma zijn ingezet hebben geleid tot zichtbare business resultaten. Voorbeelden van resultaten zijn een verhoogde productiviteit, een verlaging van de kostprijs, een hogere hit rate van opdrachten en het engagement bij medewerkers is toegenomen.
 

Andere cases

Public
Organisation Transformation

Onderwijsinstellingen

Begeleiding fusietraject om gezamenlijke onderwijsambitie te realiseren

Twee ROC-instellingen besluiten eind 2015 om de handen in één te slaan en gezamenlijk onderwijs aan te gaan bieden per 1 september 2017. Op deze manier willen zij een majeure impuls geven aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in de regio. Bright & Company is gevraagd om het team van RvB en directeuren kwartiermakers te begeleiden in het effectief samenwerken om op deze manier de resultaten te realiseren die nodig zijn gezien de geformuleerde ambitie. Hierbij was de onderliggende behoefte het ontwikkelen van een leidende coalitie die in staat is om vanuit visie de nieuwe organisatie te leiden.

Lees meer

Financiƫle dienstverlening
Organisation Transformation

Asset management organisatie

Verhogen van de medewerkersbijdrage aan de 2020 strategie

Door middel van een change- én projectmanagement aanpak is gewerkt aan het vergroten van medewerkersbetrokkenheid bij de 2020 strategie van deze asset management organisatie. Dit, omdat de betrokkenheid een belangrijke voorwaarde is voor de bijdrage die medewerkers kunnen en willen leveren aan de realisatie van de doelstellingen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
Organisation Transformation

Offshore wind organisatie

Werken aan een toekomst bestendige organisatie

In deze casus staat een jonge organisatie in de offshore wind energie centraal. Niet alleen heeft deze organisatie in een beperkte tijd een intense groei door gemaakt, tevens heeft zij richting de toekomst de doelstelling om wereldwijd marktleider te zijn én te blijven. Een versnelde professionalisering van de gehele organisatie was daarom nodig. Bright & Company is gevraagd om vanuit een stevige programma managementrol ondersteuning te bieden om deze professionaliseringsslag met succes te maken.

Lees meer

Zakelijke dienstverlening
Organisation Transformation

Internationaal aannemersbedrijf

Structure follows strategy! Adviseren over inrichting en besturing van de business strategie

Samen met de directie van het internationaal aannemersbedrijf hebben we de middellange termijn business strategie vertaald naar de belangrijkste ontwerpprincipes. In een competitieve markt en met hoge druk op de marges, is deze organisatie gebaat bij een gestroomlijnde business met focus op het nastreven van de kwaliteitseisen van de klant en kostenefficiënt werken. 

Lees meer