• Ontwikkeling en verbetering van de HR Analytics capability

Het ontwikkelen en verbeteren van de HR Analytics capability bij een internationale grootbank

Deel dit artikel:

Vraagstuk |Ondersteun de HR-organisatie in het ontwerpen van een roadmap om de HR Analytics capability naar een hoger plan te tillen. Zorg er tevens voor dat de betrokken medewerkers worden ontwikkeld in de benodigde cababilities. Maak eerste resultaten van de bijdrage van HR Analytics aan het bedrijfsresultaat zichtbaar door middel van het ontwerp, selectie en uitvoering van twee HR Analytics pilots.

Aanpak |In nauwe samenwerking met onze Workforce Analytics partner iNostix (België) is middels een beproefde werkwijze de huidige en toekomstige HR Analytics capabilty op de 6 kritische domeinen vastgesteld. Expertmatig advies is daarop gegeven over de benodigde kwaliteit en beschikbaarheid van data, systemen, competenties, IT infrastructuur en structure & governance, in de vorm van een praktisch uitvoerbare roadmap. Diverse educatieve programma’s zijn daarnaast ontworpen en uitgevoerd met de (internationale) actoren die een verantwoordelijke rol hebben in het HR Analytics programma binnen de organisatie.  Onder de programma’s vallen een real-life HR analytics case, een custom-made interactief online educatie-programma en een awareness sessie met het internationale HRMT.  Bovendien zijn op basis van HR Analytics Pilot Selection Criteria relevante pilots geïdentificeerd en uitgezet die de concrete bijdrage van HR Analytics aan het bedrijfsresultaat moeten gaan aantonen.

Business Impact |Er is een praktisch uitvoerbare roadmap opgeleverd welke de organisatie uitrolt om de HR Analytics capability organisatiebreed te verbeteren naar een vooraf bepaald niveau. Kritische actoren binnen het HR Analytics programma hebben succesvol educatie programma’s doorlopen om het HR Analytics programma uit te kunnen voeren. Onder expertmatige begeleiding zijn twee pilots uitgevoerd en zijn de eerste bijdragen van HR Analytics aan het bedrijfsresultaat zichtbaar worden gemaakt.

Meer weten over deze case?
Bel direct met Rob van Dijk.
"Stimuleer groei door je mensen te kennen. Zij zijn de kern van je organisatie."
Andere cases

Overige marktsegmenten
People Analytics

Multinational chemiesector

Opstarten van advanced HR analytics projecten

In een gezamenlijk traject met stakeholders vanuit HR en de business is toegewerkt naar een ambitievolle routekaart om advanced HR analytics projecten op te kunnen starten en uit te voeren. Uiteindelijk met als doel om de impact en de waarde van investeringen in mensen op de business van deze internationale chemie-organisatie inzichtelijk te maken.

Lees meer

Public
People Analytics

Uitvoeringsorganisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie

Visie vorming Human Capital Metrics & Analytics

In één dag is het HR MT onder begeleiding van Bright & Company aan de slag gegaan met het vormen van een gezamenlijke ambitie op HR Metrics & Analytics. Niet alleen heeft Bright & Company een inspirerende werksessie georganiseerd over wat HR metrics & analytics nu precies inhoudt en wat je er mee zou kunnen, maar er is ook toegewerkt naar een gedegen meerjarenplan om naar deze ambitie toe te werken.

Lees meer

Public
People Analytics

Ministerie

Realiseren gedegen start en doorgroei van het datagedreven HR beleid

Bright & Company ondersteunde het ministerie in hun behoefte om beter, relevanter en kwalitatief hoogwaardiger datagedreven HR beleid uit te oefenen. De bewezen Bright aanpak van quickscan, ambitiebepaling en roadmap stond centraal, evenals de veranderaanpak om mensen the enthousiasmeren en mobiliseren voor datagedreven HR.

Lees meer

Overige marktsegmenten
People Analytics

Leasemaatschappij

Faciliteren internationale HR Conference over HR Analytics

In drie dagen zijn de meer dan 30 HR professionals van deze organisatie aan de slag gegaan met HR Analytics. Bright & Company verzorgde naast een introductie in HR Analytics-presenatie tevens drie praktische cases. In de cases ging men men aan de slag met onder andere het ontleden van businessvraagstukken, het interpreteren van analyses en het adviseren op basis van data-gedreven inzicht.  

Lees meer