• Concretisering en realisatieplan cultuuromslag

Concretisering en realisatieplan cultuuromslag bij een watermanagementbedrijf

Deel dit artikel:
Vraagstuk | Ondersteun ons en laat ons ervaring opdoen in het concretiseren en de eerste stappen naar het realiseren van een cultuurverandering binnen de organisatie
 
Aanpak | Met een doordachte workshopaanpak zijn de gewenste kernwaarden die bijdragen aan de organisatiestrategie door de directie bepaald en vertaald naar wat dit dan betekent in termen van concreet gedrag. Dezelfde exercitie is gedaan voor de managementlaag daaronder om te zorgen dat de kernwaarden een contextspecifieke lading krijgen. Vervolgens is de meest effectieve veranderaanpak gekozen en gereed gemaakt voor een organisatie-brede invoering.   
 
Business Impact | Inhoudelijke uitkomst: invulling gegeven aan abstracte kernwaarden, zodat het een richtinggevende functie krijgt en zingeving oplevert in het dagelijks werk. Procesmatige uitkomst: genomen besluit en draagvlak voor de organisatie-brede veranderaanpak.
 
 
Photo credit: Wikimedia Commons
Andere cases

Public
Organisation Transformation

Onderwijsinstellingen

Begeleiding fusietraject om gezamenlijke onderwijsambitie te realiseren

Twee ROC-instellingen besluiten eind 2015 om de handen in één te slaan en gezamenlijk onderwijs aan te gaan bieden per 1 september 2017. Op deze manier willen zij een majeure impuls geven aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in de regio. Bright & Company is gevraagd om het team van RvB en directeuren kwartiermakers te begeleiden in het effectief samenwerken om op deze manier de resultaten te realiseren die nodig zijn gezien de geformuleerde ambitie. Hierbij was de onderliggende behoefte het ontwikkelen van een leidende coalitie die in staat is om vanuit visie de nieuwe organisatie te leiden.

Lees meer

Financiƫle dienstverlening
Organisation Transformation

Asset management organisatie

Verhogen van de medewerkersbijdrage aan de 2020 strategie

Door middel van een change- én projectmanagement aanpak is gewerkt aan het vergroten van medewerkersbetrokkenheid bij de 2020 strategie van deze asset management organisatie. Dit, omdat de betrokkenheid een belangrijke voorwaarde is voor de bijdrage die medewerkers kunnen en willen leveren aan de realisatie van de doelstellingen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
Organisation Transformation

Offshore wind organisatie

Werken aan een toekomst bestendige organisatie

In deze casus staat een jonge organisatie in de offshore wind energie centraal. Niet alleen heeft deze organisatie in een beperkte tijd een intense groei door gemaakt, tevens heeft zij richting de toekomst de doelstelling om wereldwijd marktleider te zijn én te blijven. Een versnelde professionalisering van de gehele organisatie was daarom nodig. Bright & Company is gevraagd om vanuit een stevige programma managementrol ondersteuning te bieden om deze professionaliseringsslag met succes te maken.

Lees meer

Zakelijke dienstverlening
Organisation Transformation

Internationaal aannemersbedrijf

Structure follows strategy! Adviseren over inrichting en besturing van de business strategie

Samen met de directie van het internationaal aannemersbedrijf hebben we de middellange termijn business strategie vertaald naar de belangrijkste ontwerpprincipes. In een competitieve markt en met hoge druk op de marges, is deze organisatie gebaat bij een gestroomlijnde business met focus op het nastreven van de kwaliteitseisen van de klant en kostenefficiënt werken. 

Lees meer