• Begeleiding fusietraject om gezamenlijke onderwijsambitie te realiseren

Bright & Company is gevraagd om het team van RvB en directeuren kwartiermakers te begeleiden in het effectief samenwerken om op deze manier de resultaten te realiseren die nodig zijn gezien de geformuleerde ambitie.

Deel dit artikel:

Vraagstelling | Twee ROC-instellingen besluiten eind 2015 om de handen in één te slaan en gezamenlijk onderwijs aan te gaan bieden per 1 september 2017. Op deze manier willen zij een majeure impuls geven aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in de regio. Bright & Company is gevraagd om het team van RvB en directeuren kwartiermakers te begeleiden in het effectief samenwerken om op deze manier de resultaten te realiseren die nodig zijn gezien de geformuleerde ambitie. Hierbij was de onderliggende behoefte het ontwikkelen van een leidende coalitie die in staat is om vanuit visie de nieuwe organisatie te leiden.


Aanpak | Aan de klant kant was een programma georganiseerd om sturing te geven aan het fusieproces en alle inhoudelijke opgaven die uit het fusieproces voortvloeiden. Gedurende een periode van 2 jaar organiseerden we gemiddeld eens in de 6 weken een dag met de RvB en alle kwartiermakers die afkomstig waren uit beide fuserende organisaties.  Deze dagen waren bedoeld om inhoudelijk te werken aan die onderwerpen die MBO-college overstijgend waren. Denk aan onder andere de visie en de strategie van de nieuwe organisatie, de organisatie-inrichting, onderwijskwaliteit en samenwerking met de ondersteunende diensten. Tijdens deze dagen is - langs de as van de inhoudelijke opgaven - intensief gewerkt aan het versterken van de onderlinge relaties en leiderschap; elkaar beter leren kennen, moeilijke dingen bespreekbaar maken, werken aan een context waar openheid en erkenning de basis vormen voor vertrouwen en daarmee voor effectief samenwerken. Eens per kwartaal hebben we een zogenaamde brede managementdag georganiseerd, bedoeld om nadrukkelijk verbinding te maken met de groep middenmanagement en hen te inspireren en toe te rusten om de gestelde doelstellingen te realiseren. Bright & Company heeft de sessies samen met de klant voorbereid en gefaciliteerd.


Impact | De noodzakelijke randvoorwaarden om als één organisatie gezamenlijk onderwijs te geven, zijn tijdig gerealiseerd. Er staat een leidende coalitie die vanuit een gezamenlijke ambitie denkt en werkt.


 

Meer weten over deze case?
Bel direct met Richard Jongenotter.
"Naast een rationele, is ook een relationele invalshoek nodig!"
Andere cases

Public
Organisation Transformation

Onderwijsinstellingen

Begeleiding fusietraject om gezamenlijke onderwijsambitie te realiseren

Twee ROC-instellingen besluiten eind 2015 om de handen in één te slaan en gezamenlijk onderwijs aan te gaan bieden per 1 september 2017. Op deze manier willen zij een majeure impuls geven aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in de regio. Bright & Company is gevraagd om het team van RvB en directeuren kwartiermakers te begeleiden in het effectief samenwerken om op deze manier de resultaten te realiseren die nodig zijn gezien de geformuleerde ambitie. Hierbij was de onderliggende behoefte het ontwikkelen van een leidende coalitie die in staat is om vanuit visie de nieuwe organisatie te leiden.

Lees meer

Financiƫle dienstverlening
Organisation Transformation

Asset management organisatie

Verhogen van de medewerkersbijdrage aan de 2020 strategie

Door middel van een change- én projectmanagement aanpak is gewerkt aan het vergroten van medewerkersbetrokkenheid bij de 2020 strategie van deze asset management organisatie. Dit, omdat de betrokkenheid een belangrijke voorwaarde is voor de bijdrage die medewerkers kunnen en willen leveren aan de realisatie van de doelstellingen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
Organisation Transformation

Offshore wind organisatie

Werken aan een toekomst bestendige organisatie

In deze casus staat een jonge organisatie in de offshore wind energie centraal. Niet alleen heeft deze organisatie in een beperkte tijd een intense groei door gemaakt, tevens heeft zij richting de toekomst de doelstelling om wereldwijd marktleider te zijn én te blijven. Een versnelde professionalisering van de gehele organisatie was daarom nodig. Bright & Company is gevraagd om vanuit een stevige programma managementrol ondersteuning te bieden om deze professionaliseringsslag met succes te maken.

Lees meer

Zakelijke dienstverlening
Organisation Transformation

Internationaal aannemersbedrijf

Structure follows strategy! Adviseren over inrichting en besturing van de business strategie

Samen met de directie van het internationaal aannemersbedrijf hebben we de middellange termijn business strategie vertaald naar de belangrijkste ontwerpprincipes. In een competitieve markt en met hoge druk op de marges, is deze organisatie gebaat bij een gestroomlijnde business met focus op het nastreven van de kwaliteitseisen van de klant en kostenefficiënt werken. 

Lees meer