• Human Capital Analytics

Het kwantificeren van de impact van Human Capital in uw organisatie, zodat u beslissingen over investeringen in uw medewerkers goed kunt onderbouwen.

Mensen maken organisaties succesvol.  En om dat te stimuleren investeert u vaak  veel tijd en geld in uw medewerkers. Maar wat is eigenlijk de impact van al die investeringen? Hebben ze het beoogde effect? En beschikt u over voldoende harde data als u belangrijke beslissingen wilt nemen over nieuwe investeringen? Dit zijn vragen die directies steeds vaker stellen aan HR.

Wij helpen HR-functies zich te ontwikkelen tot een meer data gedreven werkwijze. Dit doen wij door:

  • Samen met u vast te stellen waar u nu staat qua human capital analytics volwassenheid, wat een gewenst en realistisch ambitieniveau is voor de aanstaande jaren en hoe u daar kunt komen;
  • Het helpen ontwikkelen van de human capital analytics capabilities & datagedreven cultuur binnen uw organisatie, met ontwikkeltrajecten op maat en aan de hand van praktische pilots;
  • Het tijdelijk of structureel uit handen nemen van alle technische aspecten van data-analyses (in samenwerking met onze partners).
Meer weten over Human Capital Analytics?
Bel direct met Rob van Dijk.
"Stimuleer groei door je mensen te kennen. Zij zijn de kern van je organisatie."
Het succes van Human Capital Analytics
in de praktijk: bekijk hier onze cases

Overige marktsegmenten
Human Capital Analytics

Multinational chemiesector

Opstarten van advanced HR analytics projecten

In een gezamenlijk traject met stakeholders vanuit HR en de business is toegewerkt naar een ambitievolle routekaart om advanced HR analytics projecten op te kunnen starten en uit te voeren. Uiteindelijk met als doel om de impact en de waarde van investeringen in mensen op de business van deze internationale chemie-organisatie inzichtelijk te maken.

Lees meer

Public
Human Capital Analytics

Uitvoeringsorganisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie

Visie vorming Human Capital Metrics & Analytics

In één dag is het HR MT onder begeleiding van Bright & Company aan de slag gegaan met het vormen van een gezamenlijke ambitie op HR Metrics & Analytics. Niet alleen heeft Bright & Company een inspirerende werksessie georganiseerd over wat HR metrics & analytics nu precies inhoudt en wat je er mee zou kunnen, maar er is ook toegewerkt naar een gedegen meerjarenplan om naar deze ambitie toe te werken.

Lees meer

Public
Human Capital Analytics

Ministerie

Realiseren gedegen start en doorgroei van het datagedreven HR beleid

Bright & Company ondersteunde het ministerie in hun behoefte om beter, relevanter en kwalitatief hoogwaardiger datagedreven HR beleid uit te oefenen. De bewezen Bright aanpak van quickscan, ambitiebepaling en roadmap stond centraal, evenals de veranderaanpak om mensen the enthousiasmeren en mobiliseren voor datagedreven HR.

Lees meer

Overige marktsegmenten
Human Capital Analytics

Leasemaatschappij

Faciliteren internationale HR Conference over HR Analytics

In drie dagen zijn de meer dan 30 HR professionals van deze organisatie aan de slag gegaan met HR Analytics. Bright & Company verzorgde naast een introductie in HR Analytics-presenatie tevens drie praktische cases. In de cases ging men men aan de slag met onder andere het ontleden van businessvraagstukken, het interpreteren van analyses en het adviseren op basis van data-gedreven inzicht.  

Lees meer

De aanpak en Oplossingen van
Bright & Company

Bepaal uw koers

People Strategy

Weloverwogen keuzes leiden tot optimale inzet van uw mensen bij de realisatie van uw strategie

Lees meer

Uw strategie waarmaken

Organisation Transformation

Mensen mee laten bewegen in richting van uw strategische doelen. Intrinsiek gemotiveerd en met de juiste capabilities.

Lees meer

Meten | Weten | Vooruitzien

Human Capital Analytics

Kwantificeren van de impact van Human Capital, zodat u beslissingen over investeringen in uw medewerkers goed kunt onderbouwen

Lees meer

Impact van HR vergroten

HR Organisation Effectiveness

Aantoonbaar de impact van uw HR functie vergroten door optimaliseren van kwaliteit, effectiviteit en efficiency

Lees meer