• Gedragen visie op bedrijfsvoering

Versterken samenwerking als basis voor gezamenlijke visie op bedrijfsvoering bij een ‘G4’ Gemeente 

Deel dit artikel:

Vraagstuk | Ondersteun het team van directeuren Bedrijfsvoering bij het komen tot een gezamenlijke visie op bedrijfsvoering. Werk hierbij ook aan het vergroten van het onderlinge vertrouwen en het versterken van de samenwerking.

Aanpak | We hebben een tweedaagse bijeenkomst georganiseerd met het team van directeuren Bedrijfsvoering. Er is gewerkt aan het vergroten van de openheid en de erkenning van elkaar. Moeilijke onderwerpen zijn bespreekbaar gemaakt. Persoonlijke belangen, behoeften en waarden zijn uitgesproken. De klant vanuit het primaire proces heeft benoemd wat hij van de toekomstige bedrijfsvoering verwacht. De ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie zijn in kaart gebracht. Van hieruit is gewerkt aan het formuleren van de strategische doelen voor de bedrijfsvoering. Na de tweedaagse zijn deze doelen verder geconcretiseerd en getoetst bij de verantwoordelijken binnen het primaire proces. In workshop sessies zijn de opgaven benoemd om de gestelde doelstellingen te realiseren. Er is een programma ingericht om de geformuleerde opgaven in de komende jaren te realiseren, incusief een programmastructuur en governance model.

Business Impact | De openheid en het onderlinge vertrouwen binnen het team is sterk vergroot. Er is een gezamenlijke stip op de horizon voor de bedrijfsvoering gedefinieerd. Deze stip wordt als nuttig en wenselijk ervaren door zowel de klanten als de directeuren bedrijfsvoering zelf. De stip is zodanig concreet gemaakt dat deze tot de verbeelding spreekt en een heldere richting geeft voor te maken keuzes. Er is een heldere route uitgestippeld waarlangs de gestelde doelstellingen gerealiseerd worden. 

Meer weten over deze case?
Bel direct met Richard Jongenotter.
"Naast een rationele, is ook een relationele invalshoek nodig!"
Andere cases

Financiƫle dienstverlening
Organisation Transformation

Asset management organisatie

Verhogen van de medewerkersbijdrage aan de 2020 strategie

Door middel van een change- én projectmanagement aanpak is gewerkt aan het vergroten van medewerkersbetrokkenheid bij de 2020 strategie van deze asset management organisatie. Dit, omdat de betrokkenheid een belangrijke voorwaarde is voor de bijdrage die medewerkers kunnen en willen leveren aan de realisatie van de doelstellingen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
Organisation Transformation

Offshore wind organisatie

Werken aan een toekomst bestendige organisatie

In deze casus staat een jonge organisatie in de offshore wind energie centraal. Niet alleen heeft deze organisatie in een beperkte tijd een intense groei door gemaakt, tevens heeft zij richting de toekomst de doelstelling om wereldwijd marktleider te zijn én te blijven. Een versnelde professionalisering van de gehele organisatie was daarom nodig. Bright & Company is gevraagd om vanuit een stevige programma managementrol ondersteuning te bieden om deze professionaliseringsslag met succes te maken.

Lees meer

Overige marktsegmenten
Organisation Transformation

Wetenschappelijk onderzoeksinstituut

Organisatie(her)ontwerp op basis van coherentie en individuele vrijheid

Wij hebben inzichtelijk gemaakt welke ontwikkelingen wenselijk zijn op het gebied van visie, structuur & governance, leiderschap & cultuur en performance management. Om te kunnen komen tot een organisatie die coherentie en individuele vrijheid om uit te blinken combineert.

Lees meer

Overige marktsegmenten
Organisation Transformation

Internationale fast food keten

Starten met nieuwe innovatiecultuur

De casusorganisatie kent een zeer succesvolle historie in het met hoge kwaliteit uniform uitrollen van producten, diensten en processen. De huidige tijd vraagt echter om meer snelheid en innovatie. Bright & Company is gevraagd om de organisatie te begeleiden in dit veranderingsproces.

Lees meer