• Organisatie(her)ontwerp op basis van coherentie en individuele vrijheid

Creëren van een coherente organisatie met voldoende oog en aandacht voor individuele kwaliteiten en verschillen

Deel dit artikel:

Vraagstuk | Begeleid onze heidag met als doel om te evalueren of de huidige structuur past op de visie en strategie van het insituut.

Aanpak | Voorafgaand aan de heidag is met alle deelnemers individueel of in werkgroepen gesproken over de mate waarin ze tevreden zijn met betrekking tot vier elementen: visie, structuur & governance, leiderschap & cultuur, performance management. Dit leverde input en inzichten op voor het programma. Tijdens de heidag zelf hebben de 40 deelnemers invulling gegeven aan de criteria op basis van hun eigen behoefte, geredeneerd vanuit hun eigen rol.

Business Impact | De heidag heeft uitgebreide inzichten opgeleverd in de ontwikkelpunten op het gebied van visie, structuur & governance, leiderschap & cultuur, performance management. Deze uitkomsten en inzichten zijn vertaald in een projectplan waaraan in de eerste helft van 2016 uitvoering wordt gegeven.

 

Photo credit: kubasram / Flickr

Andere cases

Public
Organisation Transformation

Onderwijsinstellingen

Begeleiding fusietraject om gezamenlijke onderwijsambitie te realiseren

Twee ROC-instellingen besluiten eind 2015 om de handen in één te slaan en gezamenlijk onderwijs aan te gaan bieden per 1 september 2017. Op deze manier willen zij een majeure impuls geven aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in de regio. Bright & Company is gevraagd om het team van RvB en directeuren kwartiermakers te begeleiden in het effectief samenwerken om op deze manier de resultaten te realiseren die nodig zijn gezien de geformuleerde ambitie. Hierbij was de onderliggende behoefte het ontwikkelen van een leidende coalitie die in staat is om vanuit visie de nieuwe organisatie te leiden.

Lees meer

Financiƫle dienstverlening
Organisation Transformation

Asset management organisatie

Verhogen van de medewerkersbijdrage aan de 2020 strategie

Door middel van een change- én projectmanagement aanpak is gewerkt aan het vergroten van medewerkersbetrokkenheid bij de 2020 strategie van deze asset management organisatie. Dit, omdat de betrokkenheid een belangrijke voorwaarde is voor de bijdrage die medewerkers kunnen en willen leveren aan de realisatie van de doelstellingen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
Organisation Transformation

Offshore wind organisatie

Werken aan een toekomst bestendige organisatie

In deze casus staat een jonge organisatie in de offshore wind energie centraal. Niet alleen heeft deze organisatie in een beperkte tijd een intense groei door gemaakt, tevens heeft zij richting de toekomst de doelstelling om wereldwijd marktleider te zijn én te blijven. Een versnelde professionalisering van de gehele organisatie was daarom nodig. Bright & Company is gevraagd om vanuit een stevige programma managementrol ondersteuning te bieden om deze professionaliseringsslag met succes te maken.

Lees meer

Zakelijke dienstverlening
Organisation Transformation

Internationaal aannemersbedrijf

Structure follows strategy! Adviseren over inrichting en besturing van de business strategie

Samen met de directie van het internationaal aannemersbedrijf hebben we de middellange termijn business strategie vertaald naar de belangrijkste ontwerpprincipes. In een competitieve markt en met hoge druk op de marges, is deze organisatie gebaat bij een gestroomlijnde business met focus op het nastreven van de kwaliteitseisen van de klant en kostenefficiënt werken. 

Lees meer