• Ontwikkel een People Strategie, aansluitend op de business strategie

Ontwikkeling van de People Strategie bij een groot kabel/multimediabedrijf

Deel dit artikel:

Vraagstuk |Ondersteun ons bij de procesmatige en inhoudelijke vertaling van toekomstige organisatieopgaven en externe ontwikkelingen naar een concrete en richtinggevende People Strategie. Dit strategische plan is voor de komende jaren leidend voor de beleidskeuzes en invulling van de HR dienstverlening. Voorkom dat dit document bij papier en mooie woorden blijft.

Aanpak |Allereerst zijn startinterviews gehouden met hoger management om input op te halen en tegelijkertijd bewustzijn te creëren dat zij een cruciale rol hebben in het op de juiste manier aansturen en inzetten van de talenten van medewerkers. Hoewel een participatieve aanpak centraal stond, zijn van tevoren heldere kaders geformuleerd over de uitkomst van het proces. In coproductie met HRM is alle input verzameld en geanalyseerd en heeft er in de vorm van een workshop een terugkoppeling plaatsgevonden aan de geïnterviewde, inclusief een eerste doorvertaling naar de HR-speerpunten. Vervolgens is een eerste versie (werkdocument) van de People Strategie ontwikkeld. In een vervolgworkshop met hoger management zijn daadwerkelijke keuzes en prioriteiten gesteld. De uitkomsten zijn verwerkt in een finale People Strategie inclusief detaillering in de vorm van onderliggende projecten, concrete mijlpalen, acties en KPI’s.

Business Impact |Door de regie te nemen op het opstellen van de People Strategie heeft HRM heeft zich daadwerkelijk als strategische gesprekspartner gepositioneerd. Door de aanpak is de strategie daadwerkelijk gedragen door het hoger management. Dit heeft ook tot het inzicht geleid dat gestart is met het toerusten van diverse managementlagen om op een andere manier naar zichzelf en naar hun medewerkers te kijken. De uitwerking van de people strategie heeft de verbinding van de onderlinge samenhang tussen verschillende projecten versterkt. Binnen korte tijd is de organisatie substantieel gestegen op rankings in het kader van medewerker-tevredenheid, betrokkenheid en positionering op de arbeidsmarkt.

Andere cases

Public
People Strategy

Gemeente (ZH)

Opstellen van gedragen HR Strategie voor een gemeente

Samen met de HR professionals van de gemeente is gewerkt aan de doorvertaling van de strategische opgaven naar een doorwrochten en aansprekende HR strategie. Dit document biedt handvatten om de komende jaren vorm te geven aan dié HR activiteiten die ervoor zorgdragen dat de gemeente proactief inspeelt op de uitdagingen rondom mens, werk en organisatie.

Lees meer

Financiƫle dienstverlening
People Strategy

Grootbank

Quick Scan People Strategy

Snelle review uitgevoerd van de inhoudelijke kwaliteit van de People Strategy en van de aanwezigheid van alle voorwaarden om deze strategie succesvol uit te voeren.

Lees meer

Overige marktsegmenten
People Strategy

Kabel/Multimediabedrijf

Ontwikkel een People Strategie, aansluitend op de business strategie

Vanuit de management board is een organisatievernieuwings-traject gestart waarbij bewust ‘de mens’ centraal is gezet. Om te bepalen welke bijdrage van medewerkers wordt verwacht, hebben wij het proces gefaciliteerd om een People Strategie te ontwikkelen, inclusief concrete projecten en een projectstructuur.

Lees meer

Public
People Strategy, HR Organisation Effectiveness

Academisch ziekenhuis

Herijken en realiseerbaar maken van de P&O strategie 2014-2018

De organisatie wenste de P&O strategie 2014-2018 te actualiseren om daarbij maximaal ondersteuning te bieden aan de onderzoeks- en medische opgaven. 

Lees meer