• Cascaderen van de business strategie

Cascaderen van de business strategie bij een internationale audit en consultancy organisatie (Big 4)

Deel dit artikel:

Vraagstuk |Ondersteun de twaalf partnerteams bij het doorvertalen van de overall business strategie naar de strategisch/tactische doelstellingen per team. Help ons eveneens om te bepalen wat de doelstellingen vragen in termen van leiderschap de komende jaren.

Aanpak |Vanuit ieder partnerteam hebben we een voorbereidend comité samengesteld. Per comité is gekeken wat nodig was om de gewenste doorvertaling van de business strategie naar strategie van het betreffende team te maken. Op basis van de behoeften van de twaalf teams is een aantal generieke bouwstenen ontwikkeld die modulair ingezet konden. Bouwstenen waren ondermeer workshops rond de thema’s teamontwikkeling, strategie ontwikkelen en cascaderen, strategie realisatie, story telling, performance management en persoonlijk leiderschap. Tijdens de workshops is continu de verbinding gemaakte met externe klanten en de eigen professionals.

Gedurende alle workshops zijn de basis ingrediënten opgehaald voor het gewenste leiderschapsprofiel. Tijdens een eendaagse conferentie met alle partners is dit profiel vastgesteld. Per team is aansluitend de vertaling gemaakt naar persoonlijke en collectieve opgaven op het gebied van leiderschap. Deze opgaven zijn vertaald naar interventies die gezamenlijk het  leiderschapsprogramma vormden.

Business Impact |De gedifferentieerde aanpak heeft gemaakt dat ieder team een programma heeft doorlopen dat aansloot bij zijn specifieke behoeften. De overall business strategie is vertaald naar SMART doelstellingen per team. De routekaart om deze doelstellingen te realiseren is vastgesteld inclusief de noodzakelijke middelen. Het gevoel van ‘gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen’ voor het realiseren van de gestelde doelstellingen is vergroot. Er zijn concrete interventies afgesproken per team en per persoon om de benodigde leiderschapsvaardigheden te versterken.

Meer weten over deze case?
Bel direct met Richard Jongenotter.
"Naast een rationele, is ook een relationele invalshoek nodig!"
Andere cases

Public
Organisation Transformation

Onderwijsinstellingen

Begeleiding fusietraject om gezamenlijke onderwijsambitie te realiseren

Twee ROC-instellingen besluiten eind 2015 om de handen in één te slaan en gezamenlijk onderwijs aan te gaan bieden per 1 september 2017. Op deze manier willen zij een majeure impuls geven aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in de regio. Bright & Company is gevraagd om het team van RvB en directeuren kwartiermakers te begeleiden in het effectief samenwerken om op deze manier de resultaten te realiseren die nodig zijn gezien de geformuleerde ambitie. Hierbij was de onderliggende behoefte het ontwikkelen van een leidende coalitie die in staat is om vanuit visie de nieuwe organisatie te leiden.

Lees meer

Financiƫle dienstverlening
Organisation Transformation

Asset management organisatie

Verhogen van de medewerkersbijdrage aan de 2020 strategie

Door middel van een change- én projectmanagement aanpak is gewerkt aan het vergroten van medewerkersbetrokkenheid bij de 2020 strategie van deze asset management organisatie. Dit, omdat de betrokkenheid een belangrijke voorwaarde is voor de bijdrage die medewerkers kunnen en willen leveren aan de realisatie van de doelstellingen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
Organisation Transformation

Offshore wind organisatie

Werken aan een toekomst bestendige organisatie

In deze casus staat een jonge organisatie in de offshore wind energie centraal. Niet alleen heeft deze organisatie in een beperkte tijd een intense groei door gemaakt, tevens heeft zij richting de toekomst de doelstelling om wereldwijd marktleider te zijn én te blijven. Een versnelde professionalisering van de gehele organisatie was daarom nodig. Bright & Company is gevraagd om vanuit een stevige programma managementrol ondersteuning te bieden om deze professionaliseringsslag met succes te maken.

Lees meer

Zakelijke dienstverlening
Organisation Transformation

Internationaal aannemersbedrijf

Structure follows strategy! Adviseren over inrichting en besturing van de business strategie

Samen met de directie van het internationaal aannemersbedrijf hebben we de middellange termijn business strategie vertaald naar de belangrijkste ontwerpprincipes. In een competitieve markt en met hoge druk op de marges, is deze organisatie gebaat bij een gestroomlijnde business met focus op het nastreven van de kwaliteitseisen van de klant en kostenefficiënt werken. 

Lees meer