• Effectief sturen op de strategische agenda! Ondersteunen bij de uitvoering van de strategische koers

Deze organisatie heeft de ambitie om een significante verbetering te realiseren in haar onderwijskwaliteit. Wij zijn gevraagd om het team van CvB en Directeuren ondersteuning te bieden bij het sturen op de realisatie van de strategische agenda.

Deel dit artikel:

Vraagstuk

Deze MBO-instelling heeft de ambitie om een significante verbetering te realiseren in haar onderwijskwaliteit. Deze organisatie wordt sterk gedreven door de dagelijkse bedrijfsvoering en heeft geen goede reputatie in het duurzaam realiseren van strategische verbeteringen. Om die reden is Bright & Company gevraagd ondersteuning te bieden bij het sturen op de realisatie van de strategische agenda.

Aanpak

We hebben diverse werkconferenties georganiseerd met het team van onderwijs- en stafdirecteuren en het CvB om de strategische doelstellingen voor de komende jaren te bepalen. Parallel aan dit proces vonden verschillende consultatiemomenten met het middenmanagement, de Studentenraad en de OR plaats. Hierdoor lag er uiteindelijk een strategisch koersdocument dat een groot draagvlak kende en waar veel energie van en naar uit ging. Het vervolgens succesvol realiseren van deze strategische koers bleek met name een leiderschaps- en sturingsvraagstuk te zijn. Om die reden hebben we intensief met het leiderschapsteam gewerkt om effectieve en ineffectieve patronen in kaart te brengen; oftewel de onderstroom op tafel te krijgen. Hierop volgde een proces van intensieve begeleiding om de ineffectieve vormen van samenwerking en leiderschap om te buigen en de bestaande effectiviteit te versterken.  

Impact

De onderlinge samenwerking in het leiderschapsteam is sterk verbeterd. Het team stuurt - naast de dagelijkse bedrijfsvoering - nadrukkelijk op de realisatie van de strategische verbeteragenda. De onderwijsresultaten laten een opwaartse lijn zien!

Meer weten over deze case?
Bel direct met Richard Jongenotter.
"Naast een rationele, is ook een relationele invalshoek nodig!"
Andere cases

Public
Organisation Transformation

Onderwijsinstelling

Effectief sturen op de strategische agenda! Ondersteunen bij de uitvoering van de strategische koers

Omdat deze MBO-instelling sterk wordt gedreven door de dagelijkse bedrijfsvoering en omdat ze baat hebben bij meer focus op het duurzaam realiseren van strategische verbeteringen, ondersteunen wij hen bij het zichtbaar tot uitvoering brengen van de strategische koers.

Lees meer