• Introductie High Performance Werken

Introductie High Performance Werken bij een Kabel/Multimediabedrijf

Deel dit artikel:

Vraagstuk |Ondersteun ons in de vorm van projectleiderschap bij de conceptvorming, business case, ervaring opdoen en introductie van High Performance Werken (HPW) binnen de organisatie.

Aanpak |Samen met een brede projectgroep is het concept HPW uitgewerkt. Een pilot is uitgevoerd om te experimenteren, effecten te onderzoeken en opbrengsten te monitoren. Een evaluatie en een plan van aanpak zijn geschreven en de voorbereidingen zijn getroffen voor de organisatie-brede doorvoering van HPW.

Business Impact |Procesmatige uitkomst: het genomen besluit door de Management Board om HPW organisatie-breed in te voeren. Inhoudelijke uitkomsten vanuit de pilot: performance verbetering door productiviteitsstijging; verbetering interne kennisbenutting en samenwerking; meer bevlogenheid en plezier in het werk; versterking werkgeversimago. 

Andere cases