• HR Organisation Effectiveness

Aantoonbaar de impact van uw HR functie vergroten door het optimaliseren van kwaliteit, effectiviteit en efficiency.

U kijkt kritisch naar het functioneren van uw HR functie. Van HR wordt verwacht dat ze tegen zo laag mogelijke kosten maximale toegevoegde waarde levert. Hoe u dit realiseert? Door het creëren van een effectief samenspel tussen de volgende elementen:

  • De mate waarin de inhoudelijke HR dienstverlening bijdraagt aan de zakelijke opgaven van uw organisatie;
  • De wijze waarop de HR afdeling is ingericht (structuur & besturing; processen en werkwijzen; kwaliteit en kwantiteit van de bezetting; ICT en systemen);
  • De people management kwaliteiten van het lijnmanagement.


Alleen als deze drie dimensies goed met elkaar in balans zijn, vormen HR en lijn een winning team. Wij ondersteunen u door middel van het doorlichten van uw HR functie, het (her)ontwerpen van de organisatie en besturing van de HR afdeling, het in kaart brengen van de effecten van verbeterinterventies door middel van business cases en scenario-analyses, en het implementeren en effectueren van verbetervoorstellen, inclusief het ontwikkelen van HR Professionals door middel van capability development trajecten. Ons instrumentarium, onze best practices, onze benchmarks en de Bright & Company HR Performance Scan, maken dat wij als geen ander in staat zijn om snel en efficiënt uw HR functie naar een hoger niveau te tillen.

Meer weten over HR Organisation Effectiveness?
Bel direct met Ruurd Baane.
"Toewijding, betrokkenheid en passie kun je niet kopen, wel verdienen"
Het succes van HR Organisation Effectiveness
in de praktijk: bekijk hier onze cases

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Facilitair Dienstverlener

Versterken commerciƫle slagkracht

Organisatie assessment uitgevoerd om de huidige commerciële slagkracht te meten en een gericht advies gegeven over noodzakelijke maatregelen om deze verder te versterken in lijn met de strategische ambities.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Vervoersmaatschappij

Ontwikkeling en uitrol mobiliteitsprogramma

Er is een breed aanbod ontwikkeld en uitgerold voor medewerkers om vanuit eigen regie te werken aan hun duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, om zo de lange functieverblijftijd te reduceren en de employability en het werkplezier van medewerkers te vergroten. 

Lees meer

Public
HR Organisation Effectiveness

Agentschap – Ministerie van EZ

Installeren van een Verbeterplan P&O functie onder organisatiebreed verbetertraject

Op basis van grondige analyse en in nauwe samenwerking met de organisatie werd een concreet en actiegericht ontwerp voor een slagvaardigere P&O-functie uitgewerkt, als onderdeel van een organisatiebreed verbetertraject. Maximaal gedragen door de lijn en HR door participatieve aanpak, heeft het plan inmiddels de eerste stappen doorlopen van ontwerp naar praktische uitvoering om de organisatiedoelen te ondersteunen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Multinationaal familiebedrijf gespecialiseerd in koffie

Ontwerp van organisatie- & governance structuur passend bij groeistrategie

Ontwikkeling van een nieuwe organisatie- en governance structuur waarmee de Management Board, slagvaardig gericht op groei en rendement, sturing kan geven aan haar internationale vending activiteiten. Uitwerking van het nieuwe operating model t en ondersteuning van de Board bij het daadwerkelijk doorvoeren van de verandering.

Lees meer

De aanpak en Oplossingen van
Bright & Company

Bepaal uw koers

People Strategy

Weloverwogen keuzes leiden tot optimale inzet van uw mensen bij de realisatie van uw strategie

Lees meer

Uw strategie waarmaken

Organisation Transformation

Mensen mee laten bewegen in richting van uw strategische doelen. Intrinsiek gemotiveerd en met de juiste capabilities.

Lees meer

Meten | Weten | Vooruitzien

Human Capital Analytics

Kwantificeren van de impact van Human Capital, zodat u beslissingen over investeringen in uw medewerkers goed kunt onderbouwen

Lees meer

Impact van HR vergroten

HR Organisation Effectiveness

Aantoonbaar de impact van uw HR functie vergroten door optimaliseren van kwaliteit, effectiviteit en efficiency

Lees meer